Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 6
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto opuściwszy mowę o początku Chrystusowym, wznośmy się do doskonałości, nie zakładając znowu fundamentu pokuty od martwych uczynków i wiary w Boga, [2] »albo nauki o chrzcie, albo też wkładania rąk, i powstania z umarłych, i wiekuistego sądu. [3] »I to także uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. [4] »Albowiem niemożliwą jest rzeczą ażeby ci, którzy już raz zostali oświeceni, skosztowali Daru Niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, [5] »i skosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, [6] »a upadli, żeby znowu mieli być odnowieni ku pokucie, krzyżując w sobie znowu Syna Bożego i mając Go za pośmiewisko. [7] »Bo ziemia, która bierze w siebie deszcz, który często na nią pada, i rodzi tym, którzy ją uprawiają, trawę użyteczną, otrzymuje błogosławieństwo od Boga; [8] »ale ta, która rodzi ciernie i oset, wzgardzona jest i blizka przekleństwa, której koniec będzie ku spaleniu. [9] »Ale my co do was, najmilsi, spodziewamy się lepszych rzeczy i zbawienia bliższych, chociaż tak mówimy. [10] »Boć nie jest Bóg niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć o uczynku waszym i o miłości, którąście okazali w Imię Jego, wspomagając przedtem i teraz Świętych. [11] »Ale też pragniemy tego, żeby każdy z was dla zapewnienia sobie nadziei okazywał taką samą pieczołowitość aż do końca; [12] »abyście się nie stawali gnuśnymi, ale raczej naśladowali tych, którzy przez wiarę i długą cierpliwość odziedziczą obietnice. [13] »Bo gdy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, ponieważ nie miał nikogo większego od Siebie, na kogoby mógł przysiądz, tedy przysiągł na Samego Siebie, [14] »mówiąc: Zaprawdę, błogosławiąc ubłogosławię cię i rozmnażając rozmnożę cię. [15] »A tak Abraham, długo cierpliwie oczekując, otrzymał to, co mu było przyobiecane. [16] »Ludzie bowiem przysięgają przez kogoś większego niźli sami; i każdego ich między sobą sporu końcem ku potwierdzeniu (prawdy) jest przysięga; [17] »także też i Bóg, chcąc tem hojniejszą okazać dziedzicom obietnicę i nieodmienność rady Swojej, włożył w nią przysięgę, [18] »abyśmy przez te dwie nieodmienne rzeczy, w których niepodobna było, aby miał Bóg zawieść, mieli najmocniejszą pociechę; [19] »my, którzyśmy się uciekli do tego, żeśmy się trzymali podanej nam nadziei, którą mamy jako bezpieczną i mocną kotwicę duszy naszej i która wchodzi aż do wnętrza za zasłonę, [20] »gdzie wszedł dla nas Jezus, Przewodnik nasz, stawszy się Najwyższym Kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. 
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.