Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 9
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miał też i pierwszy (Testament) usprawiedliwienia służby Bożej i świątnicę świecką. [2] »Albowiem uczyniony był pierwej Przybytek, w którym były Lichtarze, i Stół, i Chleby pokładne, które zowią Święte. [3] »A za wtórą zasłoną był przybytek, który zowią Świątnicą, [4] »w którym była złota Kadzielnica i Arka Testamentu pokryta ze wszystkich stron złotem, w której było wiadro złote, mające Mannę, i Różdżka Aaronowa, która była zakwitnęła, i tablice Zakonne; [5] »a nad Arką były Cherubiny chwały, które ocieniały Ubłagalnię. Ale o tych rzeczach nie potrzeba teraz o każdej z osobna mówić. [6] »A gdy te rzeczy tak były urządzone, do pierwszego Przybytku zawsze wchodzili Kapłani, powinności ofiarne wykonywający; [7] »ale do drugiego raz tylko w rok sam najwyższy Kapłan, i to nie bez krwi, którą ofiarował za niewiadomość swoją i ludu. [8] »Przez co dawał poznać Duch Święty, że jeszcze nie była objawiona droga Świętych, póki jeszcze pierwszy Przybytek trwał. [9] »A te rzeczy są podobieństwem niniejszego czasu, w którym bywają ofiarowywane dary i ofiary, nie mogące w sumieniu uczynić doskonałym tego, kto służy (Bogu), [10] »jedno tylko w pokarmach, i napojach, i w różnych obmywaniach i usprawiedliwieniach ciała, aż do czasu naprawy nałożonych. [11] »Ale Chrystus, stojąc jako Najwyższy Kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy Przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie tego stworzenia, [12] »i nie przez krew kozłów albo cielców, ale przez własną Krew wszedł jeden raz do Świątnicy, znalazłszy (dla nas) wieczne odkupienie. [13] »Bo jeśli krew kozłów, i wołów, i popiół jałowicy, gdy niemi pokropiono splugawionych, poświęca ku oczyszczeniu ciała, [14] »to jakoż daleko więcej Krew Chrystusa, Który przez Ducha Świętego Samego Siebie ofiarował jako niepokalanego Bogu, oczyścił sumienie nasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żyjącemu i prawdziwemu. [15] »I dlatego jest On Pośrednikiem Nowego Testamentu, aby za pośrednictwem śmierci (podjętej) na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym Testamentem, osiągnęli obietnicę wiecznego dziedzictwa ci, którzy są wezwani. [16] »Bo gdzie jest testament, tam musi zajść i śmierć tego, który czyni testament. [17] »Albowiem testament w umarłych potwierdzony bywa; inaczej jeszcze nic nie waży, póki żyje ten, kto testament uczynił. [18] »Dlatego też ani Stary Zakon nie był bez krwi potwierdzony. [19] »Bo gdy zostały przeczytane wszystkie przykazania Zakonowe wszystkiemu ludowi przez Mojżesza, wziąwszy on krew cielców i kozłów z wodą, i z wełną czerwoną, i z hyzopem, pokropił i one księgi i wszystek lud, [20] »mówiąc: Ta jest krew Testamentu, który do was Bóg rozkazał. [21] »Także też i Przybytek i wszystkie naczynia do służby (Bożej) krwią oną pokropił. [22] »I wszystkie prawie rzeczy według Zakonu we krwi bywają oczyszczane, a bez wylania krwi nie bywa odpuszczenia. [23] »A tak wprawdzie podobieństwa rzeczy Niebieskich muszą być oczyszczane temi, ale same Niebieskie – lepszemi niźli te ofiarami. [24] »Albowiem Pan Jezus wszedł do Świątnicy nie ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego Nieba, aby się teraz stawił Obliczu Bożemu za nas. [25] »I nie po to (tam wszedł), żeby często ofiarowywał Siebie Samego, jako zwykł wchodzić najwyższy Kapłan do Świątnicy na każdy rok z cudzą krwią. [26] »Bo jeśliby tak być miało, tedyby musiał często cierpieć od początku świata; ale teraz przy skończeniu wieków, tylko raz się ukazał przez ofiarowanie Samego Siebie ku zniszczeniu grzechów. [27] »A jako jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd będzie, [28] »tak i Chrystus raz ofiarowany został na zgładzenie grzechów wielu ludzi, a drugi raz da się widzieć bez grzechu tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu. 
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.