Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Jakuba » Rozdział 1
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakób, sługa Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. [2] »Za wszelką radość (sobie) poczytajcie, bracia moi, to, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie, [3] »wiedząc, że takowe doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. [4] »A cierpliwość niechaj ma doskonały uczynek, ażebyście byli doskonałymi i zupełnymi, żeby wam niczego nie brakowało. [5] »A jeśli komu z was brakuje mądrości, niechajże o nią prosi Boga, Który daje każdemu obficie i nikomu nie wymawia, a będzie mu dana. [6] »Ale niechaj prosi z wiarą, nic nie wątpiąc. Bo kto wątpi, podobny jest wałom morskim, które wiatr pędzi i miota niemi. [7] »Przeto taki człowiek niechaj nie mniema, żeby miał co otrzymać od Pana. [8] »Mąż dwoistego umysłu niestały jest we wszystkich drogach swoich. [9] »Każdy brat poniżony niech się chlubi w podwyższeniu swojem, [10] »a bogaty w poniżeniu swojem, bo przeminie jako kwiat trawy. [11] »Wzeszło bowiem słońce z gorącem i ususzyło trawę, i kwiat z niej opadł, i piękność postaci jego zginęła; tak też i bogaty w drogach swoich uwiędnie. [12] »Błogosławiony mąż, który cierpliwie znosi pokusy, bo gdy zostanie doświadczony, otrzyma koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy Go miłują. [13] »Niech nikt nie mówi, kto jest kuszony, że od Boga jest kuszony. Albowiem Bóg nie kusi w złych rzeczach; a On Sam nikogo nie kusi. [14] »Ale każdy kuszony bywa, będąc oderwany swą żądzą od dobrego, a przyłudzony do złego. [15] »A potem pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech; a grzech, gdy będzie popełniony, rodzi śmierć. [16] »A tak nie mylcie się, bracia moi najmilsi. [17] »Wszelki datek najlepszy i wszelki dar doskonały jest z wysokości, zstępując od Ojca Światłości, u Którego nie ma odmiany, ani wzajemności zaćmienia. [18] »Z własnej bowiem Woli porodził nas słowem Prawdy, abyśmy byli niejakim początkiem stworzenia Jego. [19] »Wiecie (o tem), bracia moi najmilsi, niechaj będzie każdy człowiek prędki do słuchania, a leniwy do mówienia i nieskory do gniewu. [20] »Albowiem gniew męża sprawiedliwości Bożej nie sprawuje. [21] »I dlatego odrzuciwszy wszelką nieczystość i obfitość złości, w cichości przyjmijcie wsiane słowo, które może zbawić dusze wasze. [22] »Bądźcież tedy czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, sami siebie oszukując. [23] »Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten będzie podobny mężowi przypatrującemu się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle, [24] »bo spojrzawszy na siebie, odszedł i wnet zapomniał, jakim był. [25] »Ale ten, kto się obejrzy w Zakonie doskonałej wolności i będzie w niej trwał, nie stawszy się zapominającym słuchaczem, ale czynicielem uczynku, ten będzie błogosławiony w uczynku swoim. [26] »A jeśli kto mniema, że jest pobożnym, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego próżne jest nabożeństwo. [27] »Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: nawiedzać sieroty i wdowy w ich uciskach, a siebie samego strzedz niepokalanym od tego świata. 
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.