Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Jakuba » Rozdział 3
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, niechaj was niewielu bywa mistrzami, wiedząc, że tem większy sąd (na siebie) bierzecie. [2] »Albowiem w wielu rzeczach wykraczamy wszyscy. Jeśli kto nie wykracza w słowie, ten jest mąż doskonały, który może i całe ciało na wodzy trzymać. [3] »A jeśli koniom wkładamy wędzidła w gęby, aby nam były posłuszne, tedy i całe ciało ich obracamy; [4] »i oto okręty, choć wielkie są i od wielkich wiatrów bywają pędzone, jednak małym sterem bywają zwracane tam, gdzie wola kierującego zechce; [5] »także też i język, chociaż jest małym członkiem, ale wielkie rzeczy podnosi. O to jak mały ogień największy las wypali. [6] »I język jest też ogniem wszystkiej nieprawości. Język w takim jest stosunku do (innych) członków naszych, że plugawi całe ciało i zapala koło rodzaju naszego, będąc sam zapalony od piekła. [7] »Albowiem wszelka natura zwierząt i ptaków, i płazów, i morskich (stworzeń) bywa ukrócona, i ukrócona jest przez naturę ludzką; [8] »ale języka nikt z ludzi ukrócić nie może; bo jest niespokojne zło, pełen jadu śmiertelnego. [9] »Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim też przeklinamy ludzi, którzy stworzeni są na podobieństwo Boże. [10] »Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak nie powinno być, moi bracia. [11] »Izali źródło wydaje z tego samego zdroju wodę słodką i gorzką? [12] »Izali może, bracia moi, figa jagody winne rodzić? Albo winny szczep figi? Tak też żaden zdrój nie może wydawać wody słonej i słodkiej. [13] »Kto jest między wami mądry i uczony? Niechaj to okaże przez dobre postępowanie czynem w cichej mądrości. [14] »Ale jeśli macie gorzką zawiść i jeśli są swary w sercach waszych, to nie chwalcie się i nie kłamcie przeciwko prawdzie; [15] »bo taka mądrość nie zstępuje z góry, od Ojca Światłości, ale jest ziemską, bydlęcą, dyabelską. [16] »Bo gdzie jest zawiść i swar, tam niestateczność i wszelki uczynek zły. [17] »Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest wstydliwa, potem pokój czyniąca, skromna, łatwo dająca się przeprosić, z dobrymi zgodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nieposądzająca i bez obłudy. [18] »A owoc sprawiedliwości tym bywa w pokoju wsiany, którzy czynią pokój. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.