Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Jakuba » Rozdział 4
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skądże wojny i zwady między wami? Izali nie z pożądliwości waszych, które wojują w członkach waszych? [2] »Pożądacie i nie macie; zabijacie i zazdrościcie sobie, a nie możecie osiągnąć; wadzicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie. [3] »Prosicie i nie otrzymujecie, przeto że źle prosicie: żebyście to w pożądliwościach waszych strawili. [4] »Cudzołożnicy i cudzołożnice, izali nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek tedy chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. [5] »Czy mniemacie, że napróżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda Duch mieszkający w was? [6] »Ale tem większą łaskę daje. Dlatego mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [7] »Bądźcież tedy poddani Bogu, a sprzeciwiajcie się dyabłu, tedy uciecze od was. [8] »Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Grzesznicy, obmywajcie ręce wasze i oczyszczajcie serca, wy, coście dwoistego umysłu. [9] »Żałosnymi bądźcie i smućcie się, i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w smutek. [10] »Kórzcie się przed Oblicznością Pańską, a podwyższy was. [11] »Nie naśmiewajcie się jeden z drugiego, bracia moi. Bo kto się natrząsa z brata, albo kto sądzi brata swego, ten natrząsa się z Zakonu i sądzi Zakon. A jeśli sądzisz Zakon, to już nie jesteś wypełnicielem Zakonu, ale sędzią. [12] »Bo jeden jest Zakonodawca i Sędzia, Który może zatracić i wybawić. A ty czem jesteś, że sądzisz bliźniego swego? [13] »A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do miasta tego albo owego i przepędzimy tam rok, będziemy kupczyć, będziemy mieli zyski, [14] »– a wy nie wiecie, co jutro będzie. Bo i cóż jest życie wasze? Para, co się troszeczkę ukaże, a potem zginie. [15] »Zamiast tego, cobyście powinni powiedzieć: Jeżeli będzie Pan raczył. Albo: Jeśli nam Bóg da zdrowie, uczynimy to, albo owo. [16] »A wy teraz w pysze się swej kochacie. Każde takie radowanie się jest złe. [17] »Ktoby tedy co dobrego umiał czynić, a nie czyni, jest to dla niego grzechem. 
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.