Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Jakuba » Rozdział 5
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nuże teraz, bogacze, płaczcie, a rzewnie płaczcie nad nędzami waszemi, które przyjdą na was. [2] »Bogactwa wasze pogniły, a szaty wasze mole pojadły. [3] »Złoto i srebro wasze pordzewiało, i rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam i będzie żarła ciała wasze jako ogień. Skarbiliście sobie gniew w ostateczne dni. [4] »Oto zapłata robotników waszych, którzy żęli pola wasze, w którejeście ich oszukali, woła, a krzyk żeńców doszedł aż do uszu Pana wszech Zastępów. [5] »Używaliście na ziemi i w rozkoszach wykarmiliście serca wasze w dniu zabijania. [6] »Osądziliście i zabiliście Sprawiedliwego, i nie sprzeciwił się wam. [7] »Bądźcież tedy cierpliwymi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego owocu ziemi, cierpliwie znosząc, ażby otrzymał deszcz wczesny i późny. [8] »Bądźcie tedy i wy cierpliwymi i utwierdzajcie serca wasze, albowiem przybliża się przyjście Pańskie. [9] »Nie wzdychajcie, bracia, jedni przeciwko drugim, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia przede drzwiami stoi. [10] »Bierzcie, bracia moi, za przykład zejścia złego utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w Imię Pańskie. [11] »Oto teraz za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. Słyszeliście o Hiobowej cierpliwości i widzieliście koniec naszego Pana, że wielce miłosierny i litościwy jest Pan. [12] »A przede wszystkiem, bracia moi, nie przysięgajcie ani na Niebo, ani na ziemię, ani inną jakąkolwiek przysięgą; ale mowa wasza niech będzie: Tak, tak; nie, nie, – abyście pod sąd nie podpadli. [13] »Jeśli się kto z was smuci, niechże się modli. Kto dobrej myśli jest, niechże śpiewa Psalmy. [14] »Jeśli kto choruje między wami, niech przyzwie Kapłanów Kościelnych, i oni niech się modlą nad nim, pomazując go Olejem w Imię Pańskie; [15] »a modlitwa wierna zachowa chorego, i ulży mu Pan; a jeśliby w grzechach był, będą mu odpuszczone. [16] »Wyznawajcie tedy jeden drugiemu grzechy wasze i módlcie się jedni za drugich, abyście byli zbawieni. Bo wiele może ustawiczna modlitwa człowieka sprawiedliwego. [17] »Eliasz był człowiek nędzy poddany, jako i my, a modlił się na modlitwach, aby deszcz nie padał na ziemię; i nie padał deszcz przez trzy lata i sześć miesięcy. [18] »I znowu modlił się, i Niebo spuściło deszcz, i ziemia dała swój owoc. [19] »Bracia moi, jeśli kto z was zabłądził od prawdy, a nawróci go kto, [20] »ma to wiedzieć, że kto to czyni, że się nawróci grzesznik z błędnej drogi swojej, ten wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.