Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra » Rozdział 2
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak złożywszy z siebie wszelką złość i wszelką chytrość, i obłudę, i zazdrość i wszelkie obmowy, [2] »jako dopiero narodzone dziateczki, rozumnego i bez zdrady mleka pożądajcie, ażebyście w niem rośli ku zbawieniu, [3] »jeśliście jedno skosztowali, że słodki jest Pan. [4] »Do Którego to przystępując, Kamienia żywego, acz od ludzi wzgardzonego, ale od Boga wybranego i uczczonego, [5] »i wy sami jako żywe kamienie na Nim się budujcie w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar duchownych Panu Bogu miłych przez Jezusa Chrystusa. [6] »Przeto i Pismo mówi: Oto kładę w Syonie Kamień najwyższy, narożny, wybrany, kosztowny, a kto w Niego uwierzy, nie będzie pohańbiony. [7] »Dla was tedy, którzy wierzycie, jest On czcigodnym, a dla tych, którzy nie wierzą, jest Kamieniem, Który odrzucili budownicy, Ten się stał Głową węgłową [8] »i Kamieniem obrazy, i Opoką zgorszenia dla tych, którzy się potykają o słowo, ani nie wierzą, choć na Nim zostali postawieni. [9] »Ale wy jesteście rodzajem wybranym, Królewskiem kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali moce Tego, Który was powołał z ciemności do Swojej przedziwnej światłości, [10] »którzyście byli niegdyś nie ludem Bożym, a teraz – ludem Bożym; którzyście byli tymi, co nie dostąpili miłosierdzia, ale teraz tymi, co otrzymali miłosierdzie. [11] »Najmilsi, proszę was jako przychodniów i pielgrzymów, abyście się powściągali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy, [12] »mając dobre obyczaje między poganami, aby zamiast tego, co się z was natrząsają jakoby ze złoczyńców, obaczywszy w was dobre uczynki, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. [13] »A przeto bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi, jako przewyższającemu, [14] »czy to książętom, jako tym, którzy od niego są posłani ku skaraniu złoczyńców, a ku popieraniu dobrych. [15] »Bo taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiadomości ludzi niemądrych, [16] »tak jako wolni, a nie jako mający wolność zasłoną złych czynów, ale jako słudzy Boży. [17] »Wszystkich miejcie we czci, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, królowi cześć oddawajcie. [18] »Słudzy, bądźcie poddani swym panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i łaskawym, ale też i złym. [19] »Boć to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego znosi cierpliwie męki, cierpiąc je niesprawiedliwie. [20] »Albowiem co za chwała z tego, jeślibyście grzesząc policzkowanie znosili? Ale jeśli dobrze czyniąc, będziecie cierpliwie znosić te rzeczy, to wtedy będzie łaska u Boga. [21] »Bo na to powołani jesteście. Albowiem i Chrystus cierpiał też za nas, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. [22] »Który grzechu nie popełnił, ani nie była znaleziona omylność w ustach Jego; [23] »Który gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale się na wolę oddawał temu, który sądził niesprawiedliwie; [24] »Który grzechy nasze Sam na Swem Ciele podniósł na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; Którego też sinością jesteśmy uzdrowieni. [25] »Boście przedtem byli jako owce błądzące, aleście się teraz nawrócili do Pasterza i Biskupa dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.