Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra » Rozdział 4
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponieważ tedy Chrystus ucierpiał na ciele, przeto i wy się w tę myśl uzbrójcie. Bo Ten, Który ucierpiał na ciele, zaprzestał od grzechów, [2] »aby już nie dla żądz ludzkich, ale dla woli Bożej żył na potem w ciele. [3] »Bo już dosyć było na tem, żeśmy przeszły czas żyli według woli tych pogan, którzy chodzili w nieczystościach, pożądliwościach, w pijaństwach, obżarstwach, w piciu i sprośnych bałwochwalstwach; [4] »w czem, ponieważ z nimi nie bieżycie ku onemu zamieszaniu zbytków, dziwują się wam, bluźniąc. [5] »Ale ci będą zdawać liczbę Temu, Który gotów jest sądzić żywych i umarłych. [6] »Albowiem dlatego i umarłym była opowiadana Ewangelia, aby byli sądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w Duchu. [7] »A koniec wszystkich rzeczy przybliżył się. [8] »Bądźcież tedy roztropni i czuwajcie na modlitwach. A nade wszystko miejcie między sobą społeczną i ustawiczną miłość. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. [9] »Bądźcie zobopólnie miłośnikami gości bez szemrania. [10] »Każdy jako otrzymał łaskę, tak jej niech użycza drugiemu, jako dobrzy szafarze rozmaitej łaski Bożej. [11] »Jeśli kto mówi, tak niech mówi jako słowa Boże; jeśli kto posługuje, niech to czyni jako z mocy, której mu Bóg dodaje, aby we wszystkich rzeczach była cześć Bogu przez Jezusa Chrystusa, Któremu przynależy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Najmilsi, nie dziwujcie się, jeśli przez zapalczywość (pokusy) bywacie kuszeni, jakoby się wam co nowego przydarzało; [13] »ale uczestnikami mąk Chrystusowych się stawając, tak się radujcie, żebyście też i w czasie objawienia się chwały Jego doskonalą radością się weselili. [14] »Jeśli wam urągają dla Imienia Chrystusowego, będziecie błogosławieni. Albowiem co jest czci i chwały, i mocy Bożej, i jaki jest Duch Boży, będzie w was przemieszkiwać. Bo gdy przez nich jest On bluźniony, od was będzie uwielbiony. [15] »Ale żaden z was niechaj tak nie cierpi jako mężobójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako ten, który cudzego pożądał; [16] »ale jeśli cierpi jako Chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, ale owszem, niechaj Boga chwali w tem Imieniu. [17] »Boć już czas jest, aby się sąd rozpoczął od Domu Bożego. A jeśli się pocznie od nas, to jakiż koniec będzie tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? [18] »A jeśli sprawiedliwy zaledwie będzie zbawiony, to bezbożny i grzeszny gdzież się ukaże? [19] »A przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech polecają dusze swe wiernemu Stworzycielowi, pełniąc dobre uczynki. 
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.