Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak tych, którzy są między wami, starszych, proszę ja, który też jestem starszym i świadkiem mąk Chrystusowych i współuczestnikiem onej chwały, która się ma objawić w czasie przyszłym, [2] »paście tę, która jest między wami, trzodę Bożą, opatrując ją nie z przymuszenia, ale z dobrej woli według Boga, ani dla sprośnego zysku, ale dobrowolnie; [3] »ani też tak jakobyście byli panami nad księżmi, ale stawszy się przykładem dla owiec, z chęci. [4] »A gdy się da widzieć Książe pasterzy, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. [5] »Młodzieńcy też bądźcie poddani starszym. Ale i wszyscy jedni drugim okazujcie pokorę, boć Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. [6] »Korzcież się tedy pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, [7] »wszystko staranie wasze składając na Niego, boć On ma pieczę o was. [8] »Bądźcie trzeźwymi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz dyabeł krąży (koło was) jako lew ryczący, szukając kogoby pożarł, [9] »któremu sprzeciwiajcie się, będąc mocni w wierze; wiedząc to, że takie samo utrapienie przychodzi na wasze braterstwo, które jest na świecie. [10] »Ale Pan Bóg wszelakiej łaski, Który was powołał do wiecznej chwały Swojej w Chrystusie Jezusie, niewiele utrapionych uczyni doskonałymi, utwierdzi i umocni. [11] »Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem wam to krótko, zachęcając was i świadcząc, że ta jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. [13] »Pozdrawia was Kościół, który jest w Babilonie, współwybrany, i Marek, syn mój. [14] »Pozdrówcie jedni drugich w pocałowaniu świętem. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.