Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Piotra » Rozdział 2
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą nauczyciele kłamliwi, którzy wprowadzą sekty zatracenia i którzy się zaprą i tego Pana, Który ich odkupił, przywodząc sami na siebie prędkie zatracenie. [2] »I mnodzy będą naśladować nieczystość ich, i przez nich też będzie bluźniona droga prawdziwa. [3] »A w swojej chciwości obłudnemi słowy będą o was kupczyć. Ale sąd dla nich oddawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. [4] »Bo jeśli Bóg Aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi stargnionych, podał ich do piekła na męki, aby na sąd byli zachowani; [5] »i jeśli pierworodnemu światu nie przepuścił, ale tylko samoósmego Noego, opowiadacza sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat bezbożny; [6] »i (jeżeli) miasta Sodomskie i Gomorskie w popiół obróciwszy, zagładą skarał, dając je na przykład tym, którzy bezbożnie mieli czynić, [7] »a sprawiedliwego Lota uciśnionego od krzywdy bezbożnych i od sprosnego obcowania ich wybawił; [8] »bo był on i wzrokiem i słuchem sprawiedliwy, mieszkając między tymi, którzy dzień w dzień bezbożnymi uczynkami duszę sprawiedliwą dręczyli, [9] »– to umie też Pan pobożnych ludzi z pokuszenia wybawić, a bezbożnych na dzień sądny zachować na męki; [10] »a najwięcej tych, którzy idą za ciałem w żądzy nieczystości, a zwierzchnością gardzą, zuchwali, sami sobie się podobający, i którzy nie obawiają się wprowadzać sekt, bluźniąc. [11] »Jeśli nawet Aniołowie, chociaż są możnością i mocą zacniejsi niż ludzie, jednak nie mogą znieść przeciwko sobie tak groźnego sądu, [12] »a ci jako bezrozumne bydło, naturą swą wiedzione na ułowienie i na zatracenie, te rzeczy, których nie rozumieją, bluźniąc, w zepsuciu swojem poginą, [13] »odnosząc zapłatę swej niesprawiedliwości. Albowiem za szczęście sobie poczytują tego czasu każdodniowe cielesne rozkosze, w splugawieniach i sromotach się rozkoszując i niemi się nasycając w rozpuście. Na ucztach swych z wami [14] »oczy ich pełne są cudzołóstwa i ustawicznego grzechu; przyłudzając dusze nieutwierdzone i serca swe mając wyćwiczone w chciwości, są synami przekleństwa. [15] »Opuściwszy bowiem prostą drogę, pobłądzili, naśladując drogę Balaama, syna Bosorowego, który umiłował zapłatę nieprawości. [16] »Ale też miał karę za swe szaleństwo. Podjarzemne bowiem i nieme stworzenie, ludzkim głosem mówiąc, zahamowało szaleństwo proroka. [17] »Ci są studnie bez wody i mgły od wichrów tu i tam pędzone, którym mrok wiecznej ciemności jest zachowany. [18] »Albowiem w pysze próżności mówiąc, pociągają pożądliwościami ciała do nieczystości tych, którzy już trochę się byli oddalili od będących w takich błędach, [19] »– obiecując im wolność, będąc sami niewolnikami zepsucia. Bo kto od kogo jest zwyciężony, tego i niewolnikiem jest. [20] »Bo jeśli oddaliwszy się od zepsucia tego świata przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, znowu się w nie uwikławszy, zwyciężeni bywają, tedy im się stają rzeczy pośledniejsze gorsze niźli pierwsze. [21] »Bo lepiejby im było drogi sprawiedliwości nie poznać, niźli poznawszy ją, wrócić się nazad od tego przykazania świętego, które im było podane. [22] »Sprawdza się bowiem na nich to przysłowie: Pies się wrócił do tego, co był zrzucił, i świnia umyta wala się znowu w swem błocie. 
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.