Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma swemi widzieli, cośmy dostatecznie oglądali i czego ręce nasze dotykały o Słowie Żywota, [2] »– albowiem Żywot objawiony został, – i widzieliśmy i świadczymy, i opowiadamy wam Żywot wieczny, Który był u Ojca i ukazał się nam. [3] »Cośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście też i wy towarzystwo mieli z nami, a towarzystwo nasze żeby było z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. [4] »A to wam piszemy, abyście się radowali i aby radość wasza była zupełna. [5] »A to jest zwiastowanie, któreśmy słyszeli od Niego i opowiadamy wam, że Bóg jest Światłością i w Nim żadnej ciemności niema. [6] »Jeślibyśmy mówili, że mamy z Nim towarzystwo, a chodzilibyśmy w ciemnościach, tedy kłamiemy i prawdy nie czynimy. [7] »Ale jeśli w światłości chodzimy, jako i On jest w światłości, tedy mamy między sobą towarzystwo, i Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. [8] »A jeślibyśmy rzekli, że grzechu nie mamy, sami się zwodzimy i prawdy w nas niema. [9] »Ale jeśli się będziemy spowiadać grzechów naszych, jest On wierny i sprawiedliwy, że nam odpuści grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. [10] »Jeślibyśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, tedy Go czynimy kłamcą i niema w nas słowa Jego. 
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.