Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale i jeśliby kto zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. [2] »A Ten jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za całego świata. [3] »I przez to wiemy, żeśmy Go poznali, jeśli będziemy przykazania Jego zachowywać. [4] »Kto mówi, że Go zna, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i w tym prawdy niemasz. [5] »A kto zachowuje słowa Jego, zaprawdę w tym miłość Boża doskonała jest, i po tem poznajemy, że jesteśmy w Nim. [6] »Kto mówi, że w Chrystusie mieszka, ten powinien tak żyć, jak i On żył. [7] »Najmilsi, nie nowe wam przykazanie piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku. A tem przykazaniem starem jest to słowo, któreście słyszeli. [8] »Ale i przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe i w Nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. [9] »Kto mówi, że w światłości jest, a brata swojego nienawidzi, ten dotychmiast w ciemnościach jest. [10] »Kto miłuje brata swego, ten w światłości mieszka i zgorszenia w nim niema. [11] »Ale kto ma w nienawiści brata swego, w ciemnościach jest i w ciemnościach chodzi i nie wie, kędy idzie, bo ciemności zaślepiły oczy jego. [12] »To wam piszę, synaczkowie, że wam bywają odpuszczone grzechy dla Imienia Jego. [13] »Piszę wam, ojcowie, żeście poznali Tego, Który od początku jest. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złego (ducha). Piszę wam, dziatki, żeście poznali Ojca. [14] »Piszę wam, młodzi, że jesteście mocni, i słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście onego złego (ducha). [15] »Nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, niemasz w nim miłości Ojcowskiej. [16] »Bo wszystko, co na świecie jest, to pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i pycha żywota, która nie jest z Ojca, ale ze świata jest. [17] »A świat i pożądliwość jego przemijają. Ale kto wolę Bożą pełni, trwa na wieki. [18] »Synaczkowie, ostateczna godzina jest; a jakoście słyszeli, że Antychryst idzie, tak oto teraz wielu Antychrystów się stało, i stąd poznajemy, że już jest ostateczna godzina. [19] »Z nas wprawdzie wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, z pewnościąby byli z nami wytrwali; ale (się tak stało), aby to jawna rzecz była, że nie wszyscy są z nas. [20] »A wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko. [21] »Nie pisałem wam, jakobyście prawdy nie znali, ale jako tym, którzy ją znają, i że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. [22] »Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto przeczy Ojca i Syna. [23] »Wszelki kto przeczy Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ten ma i Ojca. [24] »Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Bo jeśli będzie w was trwać to, coście słyszeli od początku, tedy i wy w Synie i w Ojcu trwać będziecie. [25] »A ta jest obietnica, którą On nam obiecał, – żywot wieczny. [26] »Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą. [27] »Ale Pomazanie to, któreście wzięli od Niego, niechaj w was trwa, a nie będzie wam potrzeba, aby was kto miał nauczać; ale jako Pomazanie Jego uczy was o wszystkiem i prawdą jest ono, a nie jest kłamstwem; i jako was nauczyło, tak w tem trwajcie. [28] »Teraz tedy, synaczkowie, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli śmiałość i nie byli pohańbieni od Niego w czasie przyjścia Jego. [29] »Jeśli wiecie, że jest On Sprawiedliwy, wiedzcie też i to, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.