Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uważcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazywamy się i że jesteśmy synami Bożymi. I dlatego świat nas nie zna, że Boga nie zna. [2] »Najmilsi, teraz jesteśmy synami Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy; wiemy tylko, że gdy się ukaże, będziemy Mu podobni; bo Go ujrzymy takim, jakim On jest. [3] »A każdy, kto ma w Nim tę nadzieję, uświęca się tak, jako i On Świętym jest. [4] »Każdy, kto grzech czyni, i nieprawość czyni, a grzech nieprawością jest. [5] »A wy wiecie, że się On dlatego ukazał, aby grzechy nasze zgładził, i że grzechu w Nim niemasz. [6] »Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy; a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał Go. [7] »Synaczkowie, nie dajcie się nikomu zwodzić. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i On jest sprawiedliwy. [8] »Kto czyni grzech, ten z dyabła jest, bo dyabeł od początku grzeszy. Na to się ukazał Syn Boży, aby popsuł uczynki dyabłowe. [9] »Każdy, kto się narodził z Boga, grzechu nie czyni, bo nasienie Jego w nim trwa; ani nie może grzeszyć, bo się z Boga narodził. [10] »Po tem znać synów Bożych i synów dyabelskich. Każdy, kto nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga, także i ten, kto nie miłuje brata swego. [11] »Albowiem to jest zwiastowanie, któreście słyszeli od początku, żebyście się zobopólnie miłowali. [12] »Nie jako Kain, który był ze złego i zabił swego brata. A dlaczegóż go zabił? Bo uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe. [13] »Nie dziwujcie się temu, bracia, jeśli was świat nienawidzi. [14] »My to wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, ten trwa w śmierci. [15] »Każdy, kto nienawidzi brata swego, mężobójca jest. A wiecie to, że żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie mieszkającego. [16] »W tem poznaliśmy miłość Boga, że On duszę Swą za nas położył: i my także powinniśmy kłaść duszę swą za braci. [17] »Gdyby kto miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknąłby wnętrzności swe przed nim, to jakoż miłość Boża w nim trwa? [18] »Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą: [19] »po tem poznajemy, że jesteśmy z prawdy, i przed Oblicznością Jego będziemy mogli stawić serca swe śmiele. [20] »Bo jeśliby nas winowało serce nasze, to większy jeszcze jest Bóg, niż serce nasze, i wie wszystko. [21] »Najmilsi, jeśli nie będzie winować nas serce nasze, mamy nadzieję w Bogu, [22] »że o cokolwiek Go będziemy prosić, otrzymamy od Niego, bo przykazania Jego zachowujemy i czynimy te rzeczy, które się Mu podobają. [23] »A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w Imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i żebyśmy się zobopólnie miłowali, tak jako nam rozkazał. [24] »A kto zachowuje przykazania Jego, ten w Nim mieszka i On też w nim; i po tem poznajemy, że w nas mieszka; a także z Ducha, Którego nam dał. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.