Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana » Rozdział 5
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje Tego, Który urodził, ten miłuje i tego, który się z Niego narodził. [2] »Po tem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i przykazania Jego pełnimy. [3] »Albowiem to jest miłość Boża, żebyśmy przykazań Jego strzegli; a przykazania Jego nie są ciężkie. [4] »Bo cokolwiek się narodziło z Boga, zwycięża świat; a zwycięstwo, które zwycięża świat, jest wiara nasza. [5] »Któż tedy jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [6] »Jezus Chrystus – Ten jest, Który przyszedł odrodzić nas przez wodę i krew, nie przez wodę tylko, ale przez wodę i przez krew. A Duch jest, Który świadczy, że Chrystus jest prawdą. [7] »Albowiem trzej są, Którzy świadectwo dają na Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej jedno są. [8] »I trzej są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch, Krew i Woda, a ci trzej jedno są. [9] »Jeśli więc przyjmujemy świadectwo ludzkie, Boże świadectwo większe jest. A to jest świadectwo Boże, które większe jest, że świadczył Bóg o Synie Swoim. [10] »Kto tedy wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo Boże. Kto nie wierzy Synowi, kłamcą Go czyni, bo nie wierzy świadectwu, które dał Bóg o Synie Swoim. [11] »A to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Synie Jego. [12] »Kto ma Syna Bożego, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, żywotu nie ma. [13] »To wam dlatego piszę, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, wy, którzy wierzycie w Imię Syna Bożego. [14] »A ta jest ufność, którą mamy ku Bogu, że o cokolwiek będziemy prosić według woli Jego, wysłucha nas. [15] »I wiemy to, że nas wysłuchuje we wszystkiem, o cokolwiekbyśmy prosili; wiemy też i to, że otrzymujemy prośby, któremi u Niego prosimy. [16] »Kto wie, że brat jego zgrzeszył grzechem nie na śmierć, niechaj prosi, i będzie mu dany żywot, temu kto grzeszy nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie mówię, aby za tym miał kto prosić. [17] »Wszelka nieprawość jest grzechem i jest grzechem na śmierć. [18] »Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale rodzenie z Boga zachowuje go i zły duch nie tknie się go. [19] »Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat na złym położony jest. [20] »I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali Boga prawdziwego i żebyśmy byli w prawdziwym Synie Jego. Ten jest prawdziwym Bogiem i żywotem wiecznym. [21] »Synaczkowie, strzeżcie się bałwanów. Amen. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.