Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Jana » Rozdział 1
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy pani Wybranej i synom jej, których ja miłuję w prawdzie, a nietylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę, [2] »dla prawdy, która mieszka w was i będzie z wami na wieki: [3] »Łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie z wami od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości. [4] »Bardzom się uradował, żem tego doszedł o synach twoich, że chodzą w prawdzie, tak jakośmy otrzymali przykazanie od Ojca. [5] »A tak i teraz proszę cię, pani, nie jakobym ci nowe przykazanie miał pisać, ale to samo, które mamy od początku, żebyśmy się zobopólnie miłowali. [6] »A to jest miłość, żebyśmy postępowali według przykazania Bożego. Albowiem toć jest to przykazanie, żebyście tak, jakoście od początku słyszeli, według niego postępowali. [7] »Bo wielu zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele: a taki (człowiek) jest zwodzicielem i Antychrystem. [8] »Pilnujcie samych siebie, żebyście nie stracili tego, o coście się trudzili, ale żebyście zupełną zapłatę otrzymali. [9] »Każdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, Boga nie ma, a kto trwa w nauce Chrystusowej, ten ma i Ojca i Syna. [10] »Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go nie pozdrawiajcie. [11] »Bo ten, kto go pozdrawia, jest uczestnikiem złych uczynków jego. [12] »Tom wam powiedział, abyście się w dzień Pański nie wstydzili. A miałbym co więcej do was napisać, alem nie chciał przez list i atrament, bo się spodziewam, że sam będę u was i ustnie z wami będę mówił, aby radość wasza była zupełna. [13] »Pozdrawiają cię synowie siostry twojej Wybranej. Łaska z tobą. Amen. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.