Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List Judy » Rozdział 1
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakóba, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani i w Jezusie Chrystusie zachowani i powołani. [2] »Miłosierdzie i pokój i miłość niech się względem was wypełni. [3] »Najmilsi, czyniąc zadość potrzebie napisania do was o społecznem waszem zbawieniu, uważałem za rzecz konieczną napisać wam napomnienie, abyście walczyli o wiarę, raz Świętym podaną. [4] »Albowiem wkradli się (pomiędzy was) niektórzy ludzie, (którzy dawno na ten sąd są naznaczeni), bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i odrzucają samego Panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. [5] »Chcę tedy wam przypomnieć, bo dobrze wszystko wiecie, że Jezus, wybawiwszy lud z ziemi Egipskiej, potem tych, którzy nie uwierzyli, potracił. [6] »Aniołów zaś, którzy nie zachowali swej godności, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego, więzami wiecznymi związanych w wielkiej ciemności, zachował. [7] »Jako Sodoma i Gomora oraz pograniczne miasta, które w taki sam sposób zwszeteczniawszy i udawszy się za innem ciałem, stały się przykładem kary ognia wiekuistego, jaką ponoszą, – tak (będzie i z tymi); [8] »bo i ci ciało plugawią i zwierzchność (Chrystusa) odrzucają, i Majestatowi (Jego) bluźnią. [9] »Gdy Michał Archanioł, spierając się z dyabłem, wiódł spór o ciało Mojżeszowe, nie śmiał wydać sądu bluźnierczego, ale rzekł: Niechaj ci Pan zabroni. [10] »A ci, czego nie znają, przeciwko temu bluźnią; a cokolwiek w sposób naturalny, jako nieme bydło rozumieją, w tem się psują. [11] »Biada im, ponieważ udali się drogą Kainową, i będąc zwiedzeni jak Balaam i pociągnięci żądzą zysku, oddali się rozwiązłości, i naśladując bunt Korego, odstąpili, i jako on poginą. [12] »Ci są plugawcami, na godach swych ucztującymi bez bojaźni, samych siebie pasącymi; obłoki bezwodne, od wiatrów tam i sam unoszone, drzewa jesienne bezowocne, dwakroć obumarłe, wykorzenione; [13] »wały burzliwego morza, które pienią się swemi brudami; gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności zachowana jest na wieki. [14] »A prorokował o tych siódmy od Adama, Enoch, mówiąc: Oto przyjdzie Pan z tysiącami Świętych Swoich, [15] »aby uczynił sąd przeciwko wszystkim i aby karał wszystkich bezbożników za wszystkie uczynki ich bezbożne, które bezbożnie pełnili, i za wszystkie złe słowa, które mówili przeciw Bogu ci bezbożni grzesznicy. [16] »Ci są, którzy szemrzą, którzy się uskarżają, którzy podług żądz swych chodzą, a usta ich bardzo pysznie mówią, którzy czczą i ważą osoby dla marnego zysku. [17] »Ale wy, najmilsi, pamietajcie na słowa, które wam przedtem od Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa opowiedziane zostały; [18] »którzy wam to powiadali, że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, chodzący według pożądliwości swoich w bezbożnościach. [19] »Ci są, którzy się sami odłączają i są cieleśni, Ducha nic nie mający. [20] »Ale wy, najmilsi, budując się sami na najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym, [21] »sami się w miłości Bożej zachowywajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. [22] »Tych też karzcie, osądzonych, [23] »a tamtych zbawiajcie, wyrywając ich z ognia. A nad innymi się litujcie w bojaźni, mając w nienawiści tę, która i cielesna jest, pokalaną sukienkę. [24] »A temu, Który mocen jest zachować was bez grzechu i postanowić niepokalanymi przed Obliczonością chwały swojej w radości, w czasie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [25] »Samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i wielmożność, panowanie i moc przed wszystkimi wiekami, i teraz, i na wszystkie wieki wieków. Amen. 
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.