Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 10
«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem drugiego Anioła, mocnego, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, a tęcza była na głowie jego, – a oblicze jego było jako słońce, a nogi jego – jako dwa słupy ognia. [2] »I miał w ręce swej książeczkę otwartą. I postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi; [3] »i zawołał głosem wielkim, jako kiedy lew ryczy. A gdy zawołał, wtedy wypowiedziały siedem gromów głosy swoje. [4] »A gdy wypowiedziały siedem gromów głosy swoje, jam chciał pisać, ale usłyszałem głos z nieba, który do mnie mówił: Zapieczętuj co mówiły siedem gromów, a nie pisz tych rzeczy. [5] »Tedy on Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją do nieba; [6] »i przysiągł na Tego, Który Żyje na wieki wieków, i Który stworzył niebo i to, co w niem jest, i ziemię i te rzeczy, które są na niej, i morze i to, co w niem jest, – że już więcej czasu nie będzie, [7] »ale że we dni głosu Anioła siódmego, kiedy pocznie w trąbę trąbić, dokona się tajemnica Boga, jako ją oznajmił przez sług Swoich, Proroków. [8] »Potem słyszałem znowu głos z nieba, który do mnie mówił, i rzekł: Idź i weźmij tę książkę otworzoną z ręki onego Anioła, który stoi na morzu i na ziemi! [9] »I poszedłem do Anioła, mówiąc mu, żeby mi dał książkę. A on rzekł mi: Weźmij tę książkę i zjedz ją, i uczyni ci gorzkość w brzuchu twoim, ale w ustach twoich będzie słodka jako miód. [10] »Tedym wziął książkę z ręki Anioła i zjadłem ją: i była mi w ustach moich słodka jakby miód, a gdym ją zjadł, zgorzkniał brzuch mój. [11] »Potem rzekł mi Anioł: Musisz znowu prorokować narodom, i ludom, i językom, i wielu królom. 
«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.