Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 18
«  Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A potem widziałem drugiego Anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką; i oświeciła się ziemia od chwały jego. [2] »I zakrzyknął z mocą głosem wielkim: Upadła, upadła Babilonia wielka i stała się mieszkaniem czartów, i strażą wszelkiego ducha nieczystego, i strażą wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego: [3] »bo z wina gniewu wszeteczeństwa jej piły wszystkie narody, i królowie ziemi wszeteczeństwo z nią pełnili, i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy jej bogatymi się stali! [4] »I słyszałem drugi głos z nieba, mówiący: Wynijdźcie z niej, ludu mój, żebyście nie byli uczestnikami grzechów jej i żebyście nie otrzymali plag jej; [5] »albowiem grzechy jej przyszły aż do nieba: i wspomniał Pan na nieprawości jej. [6] »Oddajcież jej tedy, jako i ona wam dawała, i sowicie wdwójnasób oddajcie jej według uczynków jej; w kubku, w którym ona wam przygotowywała, przygotujcie jej wdwójnasób. [7] »Jako się wiele wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele jej dajcie męki i żałości, ponieważ w sercu swem mówi: siedzę jako królowa, i nie jestem wdową, i żałości nie ujrzę. [8] »Dlatego w jeden dzień przyjdą plagi jej: i śmierć, i smutek, i głód, i ogniem będzie spalona, ponieważ mocny jest Bóg, Który ją będzie sądził. [9] »I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy z nią wszeteczeństwo czynili i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym spalenia jej, [10] »zdaleka stojąc dla bojaźni mąk jej i mówiąc: biada, biada, miasto ono tak wielkie, Babilonia, miasto ono tak mocne, że w jedną godzinę przyszedł sąd twój! [11] »Kupcy też ziemscy będą płakać i lamentować nad nią, że towarów ich więcej nikt już nie kupi: [12] »ani towarów złotych, ani srebrnych, ani kamieni drogich, ani pereł, ani bisioru, ani purpury, ani jedwabiu, ani szkarłatu, ani żadnego drzewa thyinowego, ani żadnych wyrobów z kości słoniowej, ani żadnych wyrobów z drogich kamieni, z miedzi, z żelaza, z marmuru, [13] »ani cynamonu, ani wonnych rzeczy, ani mirry, ani kadzidła, ani wina, ani oliwy, ani mąki czystej, ani pszenicy, ani bydła, ani owiec, ani koni, ani powozów, ani niewolników, ani dusz ludzkich. [14] »I owoc, pożądany przez duszę twoją, odszedł od ciebie; i wszystkie rzeczy tłuste i świetne zginęły dla ciebie i już ich więcej nie znajdziesz. [15] »Kupcy tych rzeczy, którzy się zbogacili z niej, będą stać zdaleka, bojąc się mąk jej, płacząc i narzekając, [16] »i mówiąc: Biada, biada, miasto ono tak wielkie, które się obłóczyło w bisior, i w purpurę, i w karmazyn, i było ozłocone złotem i kamieniami kosztownymi i perłami, że oto jednej godziny spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. [17] »Wszyscy też marynarze, i każdy rybak, który po jeziorze jeździ, i żeglarze, i ci, którzy na morzu robią, stanąwszy zdaleka [18] »krzyczeli, widząc dym pożaru jego i miejsce zgorzeliska jego, mówiąc: I któreż miasto podobne temu wielkiemu? [19] »I posypywali prochem głowy swoje i wołali, płacząc i lamentując, i mówiąc: Biada, biada, że miasto ono tak wielkie, którego skarbami wzbogacili się wszyscy, którzy mieli okręty na morzu, jednej godziny spustoszało. [20] »Rozraduj się z tego, Niebo, i Święci Apostołowie i Prorocy, że uczynił Bóg sąd wasz nad niem! [21] »Tedy jeden mocny anioł podniósł kamień jakoby młyński, wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: Tym pędem będzie zrzucona Babilonia, ono miasto wielkie, i już więcej nie będzie znaleziona. [22] »I głos cytrzystów i śpiewaków, i na flecie grających i na trąbie już więcej w tobie słyszany nie będzie; i nie znajdzie się w tobie żaden mistrz jakiegokolwiekbądź rzemiosła, i głos młyna nie będzie więcej słyszany w tobie, [23] »i światłość świecznika nie będzie się dalej świeciła w tobie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie dalej słyszany w tobie, ponieważ kupcy twoi byli książętami ziemskimi, ponieważ czarami twymi pobłądziły wszystkie narody, [24] »i w niem znalazła się krew Proroków i Świętych i wszystkich, którzy zabici są na ziemi. 
«  Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.