Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 2
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I napisz Aniołowi Kościoła Efeskiego: To mówi Ten, Który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce Swojej, Który się przechadza między siedmiu Lichtarzami złotymi: [2] »Wiem sprawy twoje i pracę, i cierpliwość twoją; i to, że nie możesz scierpieć złych, i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być Apostołami, a nie są, i znalazłeś ich kłamcami; [3] »i masz cierpliwość, i wieleś znosił i pracował dla Imienia Mojego, a nie ustałeś; [4] »ale mam przeciwko tobie nieco, żeś opuścił miłość twoją pierwszą. [5] »A tak pamiętaj, skądeś wypadł, i pokutuj, i czyń uczynki pierwsze; a jeśli tak nie będzie, przyjdę rychło do ciebie i odsunę Lichtarz twój z miejsca jego, jeślibyś pokuty nie czynił. [6] »Ale to masz, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i Ja nienawidzę. [7] »Kto ma ucho, niech słucha tego, co Duch mówi Kościołom: Temu kto zwycięży, dam jeść z Drzewa żywota, które jest w Raju Boga Mojego. [8] »A Aniołowi Kościoła Smyrneńskiego to napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, Który umarł, ale oto znowu żyje: [9] »Znam ci ja sprawy twoje, ucisk i ubóstwo twoje, aleś jest bogaty; i sromocą cię ci, którzy się mienią być Żydami, a nie są, ale są bożnicą szatańską. [10] »Nie bój się żadnej rzeczy z tych, które masz cierpieć. Oto ma dyabeł niektórych z was wtrącić do ciemnicy, abyście byli kuszeni; i będziecie mieć ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. [11] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Kto zwycięży, nie będzie obrażony od wtórej śmierci. [12] »A Aniołowi Kościoła Pergamskiego napisz: To mówi Ten, Który ma miecz z obu stron ostry: [13] »Wiem co czynisz i że mieszkasz tam, gdzie jest stolica szatańska, i że trzymasz się Imienia Mojego, i nie zaparłeś się wiary Mojej nawet w one dni, kiedy Antypas, świadek Mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan mieszka. [14] »Ale mam przeciwko tobie trochę, że tam masz tych, którzy się trzymają nauki Balaama, który uczył Balaaka wprowadzać zgorszenie do synów Izraelskich, żeby jedli i nierząd czynili. [15] »Także też i ty masz u siebie tych, którzy się trzymają nauki Nikolaitów, których Ja nienawidzę. [16] »Pokutujże tak samo, a jeśli nie uczynisz tego, przyjdę do ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem ust Moich. [17] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk jasny, a na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, jedno ten, kto otrzymuje. [18] »A Aniołowi Tyatyrskiego Kościoła napisz: To mówi Syn Boży, Który ma oczy jako płomień ognia, a nogi jego podobne mosiądzowi: [19] »Znam uczynki twoje, i wiarę, i miłość twoją, i posługowanie, i cierpliwość twoją, i uczynki twoje ostatnie, obfitsze niźli pierwsze. [20] »Ale mam przeciwko tobie trochę, że niewieście Jezabel, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sług Moich, żeby nierząd czynili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli. [21] »I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za nierządy swoje. [22] »Oto porzucę ją na łoże, i ci, którzy z nią nierząd pełnią, będą w bardzo wielkim ucisku – chybaby za swe uczynki pokutę czynili –  [23] »a synów jej pomorduję śmiercią. I poznają wszystkie Kościoły, żem Ja jest, Który badam nerek i serc. I oddam każdemu z was według uczynków jego. [24] »A wam i drugim, którzy jesteście w Tyatyrze, którzy nie trzymają się tej nauki i którzy nie poznali, jak to mówią, głębokości szatańskiej – powiadam: Nie włożę na was innego brzemienia, [25] »wszakże co macie, trzymajcie, aż przyjdę. [26] »A kto zwycięży i będzie aż do końca przestrzegał uczynków Moich, dam mu zwierzchność nad narodami, [27] »i będzie nimi rządził laską żelazną, i jako naczynie garncarskie, tak będą skruszeni, – jakom i Ja wziął od Ojca Mojego, [28] »i dam mu gwiazdę zaranną. [29] »Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi Kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.