Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 20
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem Anioła, zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i wielki łańcuch w ręce swojej. [2] »I pochwycił smoka, węża starego, którym jest dyabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat; [3] »i wrzucił go w przepaść, i zamknął go, i położył pieczęć nad nim, żeby już nie zwodził narodów, ażby się skończyło tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na mały czas. [4] »I widziałem też stolice: i usiedli na nich i dano im sąd i dusze tych, którzy byli pościnani dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestyi ani obrazowi jej, ani nie brali piętna jej na czoła albo na ręce swoje: – i żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. [5] »A inni z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze. [6] »Błogosławiony i święty, kto ma część w zmartwychwstaniu pierwszem; bo nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma: ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą królować z nim tysiąc lat. [7] »A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej, [8] »i wynijdzie i będzie zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadzić je na bitwę. A liczba ich tak wielka jest, jako piasku morskiego. [9] »I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli Obóz Świętych i Miasto Umiłowane. I spadł ogień od Boga z nieba i pożarł ich, [10] »a on dyabeł, który ich zwodził, został wrzucony w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestya i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. [11] »I widziałem Stolicę wielką, jasną, i Siedzącego na niej, od Którego wejrzenia uciekła ziemia i niebo, i miejsca ich nie znaleziono. [12] »I widziałem też umarłych, wielkich i małych, stojących przed Stolicą Boga. I otworzone były księgi; otworzono też i drugie księgi, które są księgami żywota; i sądzono umarłych z tego, co napisane było w onych księgach, według uczynków ich. [13] »Oddało też i morze umarłych, którzy w niem byli; także i śmierć i piekło oddały umarłych swych, którzy w nich byli; i osądzono każdego zosobna według uczynków jego. [14] »A śmierć i piekło wrzucone zostały w jeziora ogniste. – To jest śmierć wtóra. [15] »I kto się nie znalazł zapisany w księgach żywota, wrzucony został w jezioro ogniste. 
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.