Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 3
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Aniołowi Kościoła Sardyjskiego napisz: To mówi Ten, Który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły. [2] »Bądź czujny i utwierdzaj innych, blizkich śmierci, albowiem nie znajduję uczynków twoich, żeby były doskonałe przed Bogiem Moim. [3] »Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, i zachowywaj, i pokutę czyn. A jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jako złodziej, a nie poznasz, której godziny przyjdę do ciebie. [4] »A mało masz imion w Sardach, którzy nie pokalali szat swoich, i będą ze Mną chodzić w bieli, bo tego godni są. [5] »Kto zwycięży, tak będzie obleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota; i wyznam imię jego przed Ojcem Moim i przed Aniołami Jego. [6] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. [7] »A Aniołowi Kościoła Filadelfijskiego napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, Który ma klucz Dawidów i Który otwiera, a nikt nie zawiera, i Który zawiera, a nikt nie otwiera: [8] »Znam uczynki twoje. Otom dał przed tobą drzwi otworzone, których nikt nie może zamknąć, ponieważ małą masz moc i zachowałeś słowo Moje i nie zaparłeś się Imienia Mojego. [9] »Oto Ja dam z bożnicy szatańskiej tych, którzy się mienią być Żydami, a nie są, ale kłamią; oto Ja uczynię im, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twojemi, i poznają, żem Ja ciebie umiłował. [10] »A jakożeś ty zachował słowo cierpliwości Mojej, tak i Ja zachowam cię od godziny pokuszenia, która ma przyjść na wszystek świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi. [11] »Oto przychodzę rychło: trzymaj co masz, aby kto nie wziął korony twojej. [12] »Kto zwycięży, uczynię go filarem w Kościele Boga Mojego, i już nie wynijdzie z niego; i napiszę na nim imię Boga Mojego, i imię Miasta Boga Mojego, Nowego Jeruzalem, zstępującego z Nieba od Boga Mojego, i imię Moje nowe. [13] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. [14] »A Aniołowi Kościoła Laodycejskiego napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Który jest początkiem stworzenia Bożego: [15] »Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. [16] »Bodajbyś był zimny, albo gorący, ale ponieważeś jest letni, i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust Moich. [17] »Bo powiadasz: jestem bogaty i mam wszystkiego dosyć, i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty jest nędznym, i mizernym, i ubogim, i ślepym, i nagim. [18] »Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu wypróbowanego, żebyś się stał bogatym, żebyś się oblókł w szaty białe, żeby nie była widziana sromota nagości twojej; i namaść maścią oczy twoje, abyś widział. [19] »Ja tych, których miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy żarliwym i pokutuj. [20] »Oto stoję u drzwi i kołacę: Jeśli kto usłyszy głos Mój i otworzy Mi drzwi, wnijdę do niego, i będę z nim wieczerzał, i on ze Mną. [21] »Kto zwycięży, dam mu siedzieć z Sobą na Stolicy Mojej, jakom Ja też zwyciężył i usiadłem z Ojcem Moim na Stolicy Jego. [22] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.