Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 5
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem w prawej ręce Tego, Który siedział na Stolicy, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmiu pieczęciami. [2] »I widziałem Anioła mocnego, głosem wielkim wołającego: Kto jest godzien otworzyć tę księgę i zdjąć pieczęcie jej? [3] »Ale nikt nie mógł ani w Niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć onej księgi, ani widzieć jej. [4] »Tedym wielce płakał, że nikt się nie znalazł godny otworzyć i czytać onej księgi, ani nawet do niej zajrzeć. [5] »I rzekł mi jeden ze starszych: Nie płacz, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Korzeń Dawidów, Który godzien jest, aby otworzył tę księgę i zdjął siedem pieczęci jej. [6] »I widziałem, a oto w pośrodku Stolicy i czworga zwierząt, i w pośrodku Starszych stał Baranek jakoby zabity, i miał siedem rogów i oczu siedem, któremi są siedem duchów Bożych, posłanych na wszystką ziemię. [7] »I przyszedł i wziął księgę z prawicy Tego, Który siedział na Stolicy. [8] »A gdy otworzył księgę, wtedy czworo zwierząt i czterech i dwudziestu Starszych upadli przed Barankiem, mając każdy z nich harfy i czasze złote pełne wonności, któremi są modlitwy Świętych, [9] »i śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzien jesteś Ty, Panie, wziąć tę księgę i otworzyć pieczęcie jej, bo byłeś zabity i odkupiłeś nas Krwią Swoją Bogu ze wszelkiego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu, [10] »i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. [11] »I widziałem też i słyszałem głos wielu Aniołów naokoło onej Stolicy i zwierząt i Starszych; a była ich tam liczba tysiące tysięcy, [12] »którzy mówili głosem wielkim: Godzien jest Baranek, Którego zabito, wziąć moc i Bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i dziękczynienie. [13] »I słyszałem wszystko stworzenie, które jest w Niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i co w niem jest, tak wszystkie mówiące: Temu, Który siedzi na Stolicy, i Barankowi dziękczynienie i cześć i chwała i mocna wieki wieków. [14] »A czworo onych zwierząt mówiło: Amen. A dwadzieścia i czterej Starsi upadli na oblicza swoje i oddawali cześć i chwałę Temu, Który żyje na wieki wieków. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.