Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 8
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie w niebie, jakoby przez pół godziny. [2] »I widziałem siedmiu Aniołów, stojących przed Obliczem Boga; i dano im siedem trąb. [3] »I przyszedł inny Anioł, i stanął przed Ołtarzem, mając Kadzielnicę złotą. I dano mu wiele wonnych rzeczy ku kadzeniu, aby je ofiarował wraz z modlitwami Świętych na Ołtarzu złotym, który jest przed Stolicą Bożą. [4] »I wstąpił dym kadzenia z modlitwami Świętych z ręki Anioła przed Boga. [5] »I wziął Anioł Kadzielnicę złotą, i napełnił ją ogniem z Ołtarza, i rzucił na ziemię. I stały się gromy, i głosy, i błyskawice, i wielkie trzęsienie ziemi. [6] »A siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowali się, aby trąbili w trąby. [7] »I zatrąbił pierwszy Anioł, i stał się grad i ogień zmieszany ze krwią; i zrzucone są na ziemię, tedy trzecia część ziemi i trzecia część drzew zgorzała i wszystka trawa zielona wygorzała. [8] »Potem zatrąbił wtóry Anioł; tedy jakoby góra wielka, ogniem pałająca, wrzucona została w morze, i trzecia część morza stała się krwią; [9] »i pozdychała trzecia część tych stworzeń, które miały żywot w morzu; i trzecia część okrętów zginęła. [10] »Potem zatrąbił trzeci Anioł w trąbę; i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód; [11] »a imię tej gwiazdy jest Piołun. I obróciła się trzecia część wód w piołun, i bardzo wiele ludzi pomarło od wód, bo się stały gorzkie. [12] »Potem zatrąbił Anioł czwarty; tedy porażona została trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd tak, że trzecia część ich zaćmiła się i nie świeciła trzecia część dniowi, i nocy także. [13] »I widziałem i słyszałem głos jednego Orła, lecącego przez pośrodek nieba i wołającego wielkim głosem: Biada, biada, biada tym, którzy mieszkają na ziemi od następnych głosów trąby trzech Aniołów, którzy będą w trąby trąbić! 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.