Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A była ziemia cała mowy jednej i słów jednakich. [2] »Lecz stało się, gdy ciągnęli od wschodu, znaleźli równinę na ziemi Szynear i zamieszkali tamże. [3] »I rzekli jeden do drugiego: – Hejże! formujmy cegły i rozpalmy je do żaru. Więc tak była im cegła zamiast kamienia, a ił służył za glinę do spajania. [4] »I rzekli: – Baczność, zbudujmy sobie miasto i wieżę, a szczyt jej w niebie i stworzymy sobie imię (sławne), byśmy nie rozprószyli się po powierzchni całej ziemi. [5] »Tedy zestąpił Wiekuisty, aby zobaczyć owe miasto i ową wieżę, które budowali synowie ludzcy. [6] »I rzekł Wiekuisty: – Oto lud jeden i mowa jedna u wszystkich a tak zaczęli czynić! Więc teraz nietrudne będzie im wszystko, któreby umyślili wykonać. [7] »Baczność! zestąpmy a pomieszajmy tam mowę ich, aby nie zrozumiał jeden mowy drugiego. [8] »I rozprószył Wiekuisty ich stamtąd po powierzchni całej ziemi i zaprzestali budować to miasto. [9] »Dlatego nazwano imię jego Babel, gdyż tam pomieszał Wiekuisty mowę całej ziemi i stamtąd rozprószył ich Wiekuisty po powierzchni całej ziemi. [10] »Te są potomstwa Szema: Szem miał sto lat, gdy zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie. [11] »I żył Szem po urodzeniu Arpachszada pięćset lat i zrodził synów i córki. [12] »A przeżył Arpachszad trzydzieści pięć lat i urodził się Szelach. [13] »I żył Arpachszad po urodzeniu Szelacha czterysta lat i trzy lata i zrodził synów i córki. [14] »A przeżył Szelach trzydzieści lat i zrodził Ebera. [15] »I żył Szelach po urodzeniu Hebera czterysta lat i trzy lata i zrodził synów i córki. [16] »A żył Heber trzydzieści lat i cztery lata i zrodził Pelega. [17] »I żył Heber po urodzeniu Pelega czterysta lat i trzydzieści lat i zrodził synów i córki. [18] »A przeżył Peleg trzydzieści lat i zrodził Reuego. [19] »I żył Peleg po urodzeniu Reuego dwieście lat i dziewięć lat i zrodził synów i córki. [20] »A przeżył Reu trzydzieści lat i dwa lata i zrodził Seruga. [21] »I żył Reu po urodzeniu Seruga dwieście lat i siedm lat i zrodził synów i córki. [22] »A przeżył Serug trzydzieści lat i zrodził Nachora. [23] »I żył Serug po urodzeniu Nachora dwieście lat i zrodził synów i córki. [24] »A przeżył Nachor dwadzieścia dziewięć lat i zrodził Teracha. [25] »I żył Nachor po urodzeniu Teracha sto lat i dziewiętnaście lat i zrodził synów i córki. [26] »A przeżył Terach siedemdziesiąt lat i zrodził Abrama, Nachora i Harana. [27] »A oto dzieje Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. [28] »I umarł Haran w obliczu Teracha, ojca swego, w kraju urodzenia jego w Ur-Kasdim. [29] »I pojęli Abram i Nachor sobie żony; imię żony Abrama Saraj a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski. [30] »A Saraj była niepłodna, nie miała dziecka. [31] »I wziął Terach Abrama, syna swego, i Lota, syna Harana, wnuka swego, i Saraj, synowę swoją, żonę Abrama, syna swego, i wyszli razem z Ur-Kasdim, aby pójść do kraju Kanaan; i przybyli aż do Charanu i zamieszkali tamże. [32] »I były dni Teracha dwieście i pięć lat, gdy umarł Terach w Charanie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl