Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A miał Abram dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy objawił się Wiekuisty Abramowi i rzekł do niego: – Jam jest Bóg, Wszechpotężny, postępuj wobec mnie i bądź nieskazitelny! [2] »I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo a bardzo. [3] »Tedy padł Abram na oblicze swe, gdy mówił z nim Bóg, rzekłszy: [4] »Ja, oto przymierze moje z tobą, a ty będziesz ojcem mnóstwa narodów. [5] »I nie będzie zwane imię twe nadal Abram, lecz będzie imię twe Abraham, gdyż ojcem mnóstwa narodów ustanowiłem ciebie. [6] »I rozmnożę cię bardzo a bardzo i rozkrzewię cię w narody, a królowie z ciebie wyjdą. [7] »I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i między potomstwem twoim po tobie w pokoleniach ich przymierzem wiecznym, aby być tobie Bogiem i potomstwu twemu po tobie. [8] »I oddam tobie i potomkom twym po tobie ziemię pobytu twego, całą ziemię Kanaan, w posiadłość wieczną i będę im Bogiem. [9] »I rzekł Bóg do Abrahama: – A ty przymierza mego przestrzegaj, ty i potomstwo twoje po tobie w pokoleniach swoich. [10] »To jest przymierze moje, którego przestrzegać będziecie między mną a wami i między potomstwem twym po tobie: obrzezany niech będzie u was każdy mężczyzna. [11] »I obrzezacie ciało naskórka waszego a będzie to znakiem przymierza między mną a wami. [12] »A w wieku ośmiu dni obrzezany będzie u was każdy męski w pokoleniach waszych, urodzony w domu i kupiony za pieniądze od każdego obcego, który nie z potomstwa twego jest. [13] »Obrzezany ma być urodzony w domu twym i kupiony za pieniądz twój, a niech będzie przymierze moje na ciele waszym przymierzem wiecznym. [14] »A nieobrzezany mężczyzna, który by nie obrzezał ciała naskórka swego, wytępiona ma być istota ta z ludu jego; przymierze moje złamała. [15] »I rzekł Bóg do Abrahama: – Saraj, żony twej, nie będziesz zwał imienia jej Saraj, lecz Sarah imię jej. [16] »I pobłogosławię ją a także dam ci z niej syna i pobłogosławię ją i będzie rozkrzewioną w narody; królowie ludów z niej wyjdą. [17] »Tedy padł Abraham na oblicze swe i uśmiechnął się i rzekł w sercu swym: – Czyż w wieku stuletniemu narodziłby się? Czyż Sara w wieku dziewięćdziesiątletnim rodziłaby? [18] »Więc rzekł Abraham do Boga: – Oby już Jiszmael żył wobec Ciebie! [19] »A rzekł Bóg: – Zaprawdę Sara, żona twoja, urodzi ci syna i nazwiesz imię jego Jic-chak; i ustanowię przymierze moje z nim przymierzem wiecznym dla potomków jego po nim. [20] »I co do Jiszmaela wysłuchałem cię; oto pobłogosławiłem go i rozplenię go i rozmnożę go bardzo a bardzo, dwunastu książąt zrodzi i uczynię z niego naród wielki. [21] »Lecz przymierze moje ustanowię z Jicchakiem, którego narodzi ci Sara o czasie tym w roku następnym. [22] »I skończył mówić z nim i uniósł się Bóg od Abrahama. [23] »Więc wziął Abraham Jiszmaela, syna swego, i wszystkich urodzonych w domu swym i wszystkich kupionych za pieniądze swe, wszystkich mężczyzn między domownikami Abrahama i obrzezał ciało naskórka ich tegoż samego dnia, jak mówił z nim Bóg. [24] »A Abraham miał dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy obrzezano ciało naskórka jego. [25] »A Jiszmael, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało naskórka jego. [26] »Tegoż samego dnia obrzezany był Abraham (i Jiszmael, syn jego), [27] »i wszyscy mężczyźni domu jego, zrodzeni w domu i kupieni za pieniądze od obcych, obrzezani zostali z nim. 
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl