Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty nawiedził Sarę, jak przyrzekł, i spełnił Wiekuisty Sarze, jak zapowiedział. [2] »I poczęła i urodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego w czasie, który zapowiedział mu Bóg. [3] »I nazwał Abraham imię syna swego, który narodził się mu, którego urodziła mu Sara, Jic-chak. [4] »I obrzezał Abraham Jic-chaka, syna swego, mającego osiem dni, jak przykazał mu Bóg. [5] »A Abraham miał sto lat, gdy urodził się mu Jic-chak, syn jego. [6] »Tedy rzekła Sara: – Śmiech sprawił mi Bóg, każdy, kto usłyszy, wyśmieje mnie. [7] »I rzekła: Któż powiedziałby Abrahamowi: – Karmić będzie dzieci Sara; gdyż urodziłam syna na starość jego. [8] »A gdy urosło dziecko i zostało odstawione, tedy urządził Abraham ucztę wielką w dniu odstawienia Jicchaka. [9] »Skoro widziała Sara syna Hagary, Micrejki, którego urodziła Abrahamowi, szydzącego, [10] »tedy rzekła do Abrahama: – Wypędź służebnicę tę i syna jej, gdyż nie będzie dziedziczył syn służebnicy tej z synem moim, Jicchakiem. [11] »Ale przykra była sprawa ta bardzo w oczach Abrahama z powodu syna jego. [12] »Więc rzekł Bóg do Abrahama: – Niech nie będzie przykro w oczach twoich z powodu chłopca i służebnicy twej; we wszystkim, co powie tobie Sara, słuchaj głosu jej, gdyż przez Jicchaka będzie nazwane twoje potomstwo. [13] »Ale także syna służebnicy w naród uczynię, gdyż potomkiem twoim jest on. [14] »Tedy wstał Abraham rano i wziął chleb i łagiew wody i dał Hagarze, kładąc na barki jej, i chłopca, i wyprawił ją. Więc poszła i błąkała się po pustyni Ber-Szeba. [15] »A wyczerpały się wody z łagwi, więc porzuciła dziecko pod jeden z krzaków. [16] »I poszła i usiadła sobie naprzeciw na odległość strzały z łuku, gdyż mówiła: – Nie będę patrzeć na śmierć dziecka! I siedziała naprzeciw i podniosła głos swój i płakała. [17] »A usłyszał Bóg głos chłopca, więc zawołał anioł Boży na Hagarę z nieba i rzekł do niej: – Cóż ci, Hagaro? Nie obawiaj się, bo usłyszał Bóg głos chłopca stamtąd, gdzie jest. [18] »Wstań, weź chłopca, ujmij go ręką twą, gdyż w naród wielki uczynię go. [19] »I otworzył Bóg oczy jej, że ujrzała studnię wody, więc poszła i napełniła łagiew wodą i napoiła chłopca. [20] »I był Bóg z chłopcem a urósł i mieszkał w pustyni i stał się łucznikiem. [21] »I zamieszkał w pustyni Paran i wzięła mu matka jego żonę z kraju Micraim. [22] »I stało się w czasie owym, tedy rzekł Abimelech i Pichol, wódz wojsk jego, do Abrahama, mówiąc: – Bóg jest z tobą we wszystkim, co ty czynisz. [23] »Więc tedy przysięgnij mi na Boga tu, że nie sprzeniewierzysz się, ani mnie, ani synowi memu, ani potomstwu memu; według łaski, którą wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i krainie, w której przebywałeś. [24] »I odrzekł Abraham: – Ja przysięgnę. [25] »A wypominał Abraham Abimelechowi z powodu studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha. [26] »Więc rzekł Abimelech: – Nie wiedziałem, kto uczynił rzecz tę; ani ty nie opowiedziałeś mi, ani też ja nie słyszałem, wyjąwszy dziś. [27] »I wziął Abraham owce i bydło i dał Abimelechowi i zawarli obaj przymierze. [28] »I postawił Abraham siedem jagniąt z trzody osobno. [29] »I rzekł Abimelech do Abrahama: – Na cóż siedem jagniąt tych, które postawiłeś oddzielnie? [30] »Tedy odrzekł: – Przeto tych siedem jagniąt przyjmiesz z ręki mojej, żeby było dla mnie świadectwem, że ja wykopałem studnię ową. [31] »Dlatego nazwano miejsce to Ber-Szeba, gdyż tam przysięgli obaj. [32] »Więc zawarli przymierze w Ber-Szeba. I powstał Abimelech i Pichol, wódz wojsk jego, i wrócili do kraju Pelisztów. [33] »I zasadził gaj w Ber-Szeba i głosił tam imię Wiekuistego, Boga wiecznego. [34] »I przebywał Abraham w kraju Pelisztów czasy mnogie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl