Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  1 Księga Mojżeszowa 28 1 Księga Mojżeszowa 29 1 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I podniósł Jakób nogi swe i poszedł do kraju synów Wschodu. [2] »I spojrzał, a oto studnia na polu, i oto tam trzy stada owiec, wylegujące koło niej, gdyż ze studni tej pojono stada; ale kamień ogromny był nad otworem studni. [3] »A gdy zgromadzono tam wszystkie stada, tedy stoczyli kamień znad otworu studni i poili trzody i zwrócili kamień nad otwór studni na miejsce jego. [4] »Tedy rzekł do nich Jakób: – Bracia moi, skąd wy? A odrzekli: – Z Charanu jesteśmy. [5] »Więc rzekł do nich: – Czy znacie Labana, syna Nachora? A odrzekli: – Znamy! [6] »I rzekł do nich: – Czy pomyślnie mu się wiedzie? A odrzekli: – Pomyślnie, a oto Rachela, córka jego, nadchodząca z trzodą. [7] »I rzekł: – Oto jeszcze dzień wielki, nie pora zapędzać trzodę, napójcie trzodę i idźcie, popaście! [8] »A odrzekli: – Nie możemy, aż zgromadzone będą wszystkie trzody a stoczą kamień znad otworu studni, wtedy napoimy trzodę. [9] »Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy Rachela nadeszła z owcami, które były ojca jej, gdyż pasterką była ona. [10] »I stało się, skoro ujrzał Jakób Rachelę, córkę Labana, brata matki jego, i trzodę Labana, brata matki jego, tedy przystąpił Jakób i stoczył kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana, brata matki swej. [11] »I Jakób ucałował Rachelę i podniósł głos swój i zapłakał. [12] »I opowiedział Jakób Racheli, że siostrzeńcem jej ojca jest i że synem Rebeki jest. Więc pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu. [13] »I stało się, gdy usłyszał Laban wieść o Jakóbie, synu siostry swej, tedy pobiegł naprzeciw niemu i uścisnął go i ucałował go i wprowadził go do domu swego; więc opowiedział Labanowi wszystkie sprawy te. [14] »Tedy rzekł do niego Laban: – Wszak kością moją i ciałem moim jesteś ty! I zamieszkał u niego miesiąc czasu. [15] »Więc rzekł Laban do Jakóba: – Czyż dlatego, żeś krewnym moim, masz służyć mi darmo? Powiedz mi, co ma być wynagrodzeniem twoim? [16] »A miał Laban dwie córki, imię starszej Lea, a imię młodszej Rachela. [17] »A oczy Lei były mdłe, ale Rachela była pięknej postawy i pięknego wejrzenia. [18] »Więc pokochał Jakób Rachelę i rzekł: – Będę służył tobie siedem lat o Rachelę, córkę twoją młodszą. [19] »Tedy rzekł Laban: – Lepiej dam ją tobie, niżbym dał ją mężowi innemu. Pozostań u mnie. [20] »I służył Jakób o Rachelę siedem lat, a były one w jego oczach, jakby dni kilka w miłości jego ku niej. [21] »Tedy rzekł Jakób do Labana: – Daj mi żonę moją, gdyż spełniony jest czas mój, a pójdę do niej. [22] »Więc zgromadził Laban wszystkich ludzi tej miejscowości i urządził ucztę. [23] »I stało się wieczorem, że wziął Leę, córkę swą, i przyprowadził ją do niego, że poszedł do niej. [24] »A dał jej Laban Zylpę, służebnicę swoją, Lei, córce swej, na służebnicę. [25] »I stało się zrana, że oto była Lea. Więc rzekł do Labana: – Cóż to uczyniłeś mi? Czyż nie o Rachelę służyłem tobie, więc dlaczego oszukałeś mnie? [26] »Ale rzekł Laban: – Nie dzieje się tak w miejscowości naszej, żeby wydawać młodszą przed starszą. [27] »Wypełnij tydzień (weselny) z tą a dam ci także tę za służbę, którą pełnić będziesz u mnie jeszcze siedem lat następnych. [28] »Więc uczynił Jakób tak i przetrzymał tydzień z tą, tedy dał mu Rachelę, córkę swą, jemu za żonę. [29] »I dał Laban Racheli, córce swej, Bilhę, sługę swą, jej na służebnicę. [30] »I poszedł także do Racheli i kochał Rachelę więcej, niż Leę; i służył u niego jeszcze siedem lat następnych. [31] »A widział Wiekuisty, że znienawidzona Lea, więc otworzył łono jej, Rachela zaś była niepłodna. [32] »I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała imię jego Reuben, gdyż rzekła: – Bowiem wejrzał Wiekuisty na niedolę moją, że teraz pokocha mnie mąż mój. [33] »I poczęła znów i urodziła syna i rzekła: – Ponieważ usłyszał Wiekuisty, że znienawidzona byłam, dał mi także tego, i nazwała imię jego Szymeon. [34] »I poczęła znów i urodziła syna i rzekła: – Tym razem przywiąże się mąż mój do mnie, gdyż urodziłam trzech synów, dlatego nazwano imię jego Lewi. [35] »I poczęła jeszcze i urodziła syna i rzekła: – Tym razem wielbić będę Wielkuistego. Dlatego nazwała imię jego Jehuda i przestała rodzić. 
«  1 Księga Mojżeszowa 28 1 Księga Mojżeszowa 29 1 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl