Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 32
«  1 Księga Mojżeszowa 31 1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(32:2) A Jakób poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boga. [2] »(32:3) I rzekł Jakób, gdy ich zobaczył: – „Obóz to boży” i nazwał imię miejsca tego: Machnaim (Obóz podwójny). [3] »(32:4) Wtedy wysłał Jakób posłów przed sobą do Ezawa, brata swego, do krainy Seir, do pól Edoma. [4] »(32:5) I nakazał im, rzekłszy: – Tak powiecie panu memu Ezawowi: tak rzecze sługa twój Jakób: gościłem i przebywałem u Labana aż dotychczas. [5] »(32:6) I dostały się mi woły, osły, stada i sługi i służebnice i posyłam, aby donieść panu memu, żeby znaleźć łaskę w oczach twoich. [6] »(32:7) Ale wrócili wysłańcy do Jakóba, mówiąc: – Przybyliśmy do brata twego, do Ezawa, a także on idzie naprzeciw tobie i czterystu ludzi z nim. [7] »(32:8) Więc zląkł się Jakób bardzo i zatrwożyło go, tedy rozdzielił ludność, która była z nim, i stada i bydło na dwa obozy. [8] »(32:9) I rzekł: – Jeśli przyjdzie Ezaw do jednego obozu i pobije go, stanie się, że obóz pozostały uniknie. [9] »(32:10) I rzekł Jakób: – Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Wiekuisty, który rzekłeś do mnie: – Wróć do ziemi twej i do miejsca urodzenia, a uszczęśliwię ciebie! [10] »(32:11) Nikły jestem wobec wszystkich łask i wszelkiej wierności, które wyświadczyłeś słudze twemu, gdyż o kiju swym przebyłem Jordan ten, a teraz stanowię dwa obozy. [11] »(32:12) Ocal mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, gdyż obawiam się go, aby nie przyszedł i pobił mnie, matkę wraz z dziećmi. [12] »(32:13) A ty rzekłeś: – Dobrodziejstwa wyświadczę tobie i uczynię potomstwo twoje, jako piasek morza, którego nie zliczy się dla mnóstwa. [13] »(32:14) Więc przenocował tamże tej nocy i wybrał z tego, co weszło pod rękę jego, jako podarunek dla Ezawa, brata swego. [14] »(32:15) Kóz dwieście i kozłów dwadzieścia, dwieście owiec i baranów dwadzieścia. [15] »(32:16) Wielbłądzic dojnych ze źrebiętami ich trzydzieści, krów czterdzieści i byków dziesięć, oślic dwadzieścia i ośląt dziesięć. [16] »(32:17) I oddał w ręce sług swych każde stado osobno i rzekł do sług swych: – Postępujcie przede mną i przestrzeń zostawcie między stadem a stadem. [17] »(32:18) I nakazał pierwszemu, rzekłszy: – Gdy spotka cię Ezaw, brat mój, i zapyta cię, mówiąc: – Do kogo (należysz) ty i dokąd idziesz i dla kogo są te przed tobą? [18] »(32:19) Tedy odrzekniesz: – Sługi twego Jakóba, dar ten posłany dla pana mego, dla Ezawa, a oto także on sam za nami. [19] »(32:20) I nakazał także drugiemu, także trzeciemu, także wszystkim, idącym za stadami, rzekłszy: Słowami tymi przemówicie do Ezawa przy spotkaniu go. [20] »(32:21) I powiecie: – Także oto sługa twój Jakób za nami, gdyż rzekł (sobie): Przebłagam oblicze jego (gniewne) podarkiem idącym przede mną, a potem ujrzę oblicze jego, może spojrzy obliczem (życzliwie). [21] »(32:22) Tak postępował podarek przed obliczem jego, on zaś nocował noc tę w obozie. [22] »(32:23) I wstał nocy tej i wziął obie żony swe i obie służebnice swe i jedenaścioro dzieci swych i przebył bród Jabbok. [23] »(32:24) I wziął je i przekroczył z nimi potok i przeprawił, co było jego. [24] »(32:25) A pozostał Jakób sam i pasował się ktoś z nim, aż do wejścia jutrzni. [25] »(32:26) Ale widział, że nie przemoże go, tedy chwycił staw biodra jego i zwichnął się staw biodra Jakóba, gdy pasował się z nim. [26] »(32:27) I rzekł (anioł): – Puść mnie, gdyż weszła jutrznia! On (Jakób) rzekł zaś: – Nie puszczę cię, póki nie pobłogosławisz mnie! [27] »(32:28) Więc rzekł do niego: – Jakie jest imię twoje? A odrzekł: Jakób. [28] »(32:29) Tedy rzekł: – Nie Jakób będzie nadal imię twoje, ale Jizrael, gdyż walczyłeś z istotą boską (aniołem) i z ludźmi i zwyciężyłeś. [29] »(32:30) Więc zapytał Jakób i rzekł: – Powiedz mi, proszę, imię twoje. A odrzekł: – Czemu to pytasz o imię moje? I błogosławił go tamże. [30] »(32:31) Tedy nazwał Jakób imię miejsca tego Peni-El, gdyż widziałem istotę Bożą twarzą w twarz, a ocalała dusza moja. [31] »(32:32) I wzeszło mu słońce, gdy przeszedł (przez) Peni-El, ale ochromiał na biodro swoje. [32] »(32:33) Dlatego nie jadają synowie Izraela ścięgna biodra, które jest na miednicy biodra, po dzień dzisiejszy, gdyż ujął (anioł) za staw biodra Jakóba, za ścięgno biodra. 
«  1 Księga Mojżeszowa 31 1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl