Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyszła Dina, córka Lei, którą urodziła była Jakóbowi, aby rozejrzeć się między córkami tego kraju. [2] »I widział ją Szchem, syn Chamora, Chiwejczyka, księcia kraju, i porwał ją i leżał przy niej i znieważył ją. [3] »A przylgnął duszą swą do Diny, córki Jakóba, i pokochał tę dziewicę i przemawiał do serca dziewicy. [4] »I rzekł Szchem do Chamora, ojca swego, mówiąc: – Weź mi dziewicę tę za żonę. [5] »Ale Jakób usłyszał, że shańbił Dinę, córkę jego, ale synowie jego byli z trzodą na polu, więc zamilczał Jakób aż do przybycia ich. [6] »Tedy wyszedł Chamor, ojciec Szchema, do Jakóba, aby rozmówić się z nim. [7] »A synowie Jakóba przybyli z pola, gdy usłyszeli o tym, i zmartwili się mężowie ci i zawrzało w nich bardzo, że hańbę wyrządził w Izraelu, leżąc przy córce Jakóba, a tak nie godzi się czynić. [8] »I rozmawiał Chamor z nimi, rzekłszy: – Szchem, syn mój, przywiązała się dusza jego do córki waszej, dajcie, proszę, ją mu za żonę. [9] »I spowinowaćcie się z nami, córki wasze dajcie nam, a córki nasze weźmiecie sobie. [10] »I z nami zamieszkajcie, a kraj będzie wobec was otwarty, zamieszkajcie i koczować możecie i usadowicie się w nim. [11] »A rzekł Szchem do ojca jej i do braci jej: – Obym znalazł łaskę w oczach waszych, a cokolwiek powiecie, ja dam. [12] »Nałóżcie na mnie bardzo wielki okup i dar, a dam, jak powiecie, ale dajcie mi tę dziewicę za żonę. [13] »Ale odpowiedzieli synowie Jakóba Szchemowi i Chamorowi, ojcu jego, zwodniczo, a mówili tak dlatego, ponieważ shańbił Dinę, siostrę ich. [14] »Więc rzekli do nich: – Nie możemy uczynić rzeczy takiej, byśmy wydali siostrę naszą za męża, który ma napletek, gdyż hańbą byłoby to dla nas. [15] »Tylko wtedy uczynimy zadość wam, jeżeli staniecie się, jak my, aby był obrzezany u was każdy mężczyzna. [16] »A oddamy córki nasze wam, a córki wasze pojmiemy sobie i zamieszkamy z wami i staniemy się narodem jednym. [17] »A jeśli nie usłuchacie nas, by się dać obrzezać, tedy weźmiemy córkę naszą i pójdziemy. [18] »I spodobały się słowa ich w oczach Chamora i w oczach Szchema, syna Chamora. [19] »I nie zwlekał młodzieniec uczynić tę rzecz, gdyż pragnął córki Jakóba, a był on poważany przez cały dom ojca swego. [20] »Więc przyszedł Chamor i Szchem, syn jego, do bramy miasta ich i przemówili do mężów miasta ich, mówiąc: [21] »– Ludzie ci przyjaźni są wobec nas, więc zamieszkają w kraju i niech koczują w nim, a kraj, oto obszerny dość jest przed nimi; ich córki weźmiemy sobie za żony a córki nasze oddamy im. [22] »Tylko wtedy zgodzą się mężowie ci, aby zamieszkać przy nas, aby stać się narodem jednym, jeśli obrzezany będzie u nas każdy mężczyzna, jak oni są obrzezani. [23] »Stada ich i dobytek ich i wszystko bydło ich, czyż nie będą nasze one? Tylko uczyńmy zadość im i zamieszkają przy nas. [24] »Więc usłuchali Chamora i Szchema, syna jego, wszyscy, przechodzący przez bramę miasta jego, i obrzezali każdego mężczyznę, przechodzącego przez bramę miasta jego. [25] »I stało się w dniu trzecim, gdy byli w boleściach, wtedy wzięli dwaj synowie Jakóba, Szymon i Lewi, bracia Diny, każdy miecz swój i przybyli do miasta pewni siebie i zabili wszystkich mężczyzn. [26] »I Chamora i Szchema, syna jego, zabili ostrzem miecza i zabrali Dinę z domu Szchema i odeszli. [27] »Synowie Jakóba naszli na zabitych i splądrowali miasto, w którym shańbiono siostrę ich. [28] »Trzody ich i rogaciznę ich i osły ich i co było w mieście i co było na polu, zabrali. [29] »I całe mienie ich i wszystkie dzieci ich i kobiety ich uprowadzili i splądrowali wszystko, co było w domach. [30] »Tedy rzekł Jakób do Szymona i Lewiego: – Zmartwiliście mnie, żeście znienawidzonym uczynili mnie wśród mieszkańców tego kraju, u Kanaanity i Perezyty, a ja jestem garstką co do ilości, więc skoro zgromadzą się przeciw mnie, to pobiją mnie, i będę wytępiony ja i dom mój! [31] »Wtedy rzekli: – Czyż jak z nierządnicą postąpić można z siostrą naszą? 
«  1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl