Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto jest księga potomstwa Adama. W dniu, gdy stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go. [2] »Mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił ich i nazwał imię ich »człowiek« w dniu stworzenia. [3] »I przeżył Adam sto trzydzieści lat i zrodził (syna) na podobieństwo i obraz swój i nazwał imię jego Szet. [4] »I były dni Adama po zrodzeniu Szeta osiemset lat i zrodził synów i córki. [5] »A były wszystkie dni Adama, które przeżył, dziewięćset trzydzieści lat, gdy umarł. [6] »I żył Szet sto i pięć lat, gdy zrodził Enosza. [7] »I żył Szet po urodzeniu Enosza osiemset siedem lat i zrodził synów i córki. [8] »A były wszystkie dni Szeta dziewięćset dwanaście lat i umarł. [9] »I żył Enosz dziewięćdziesiąt lat, gdy zrodził Kenana. [10] »I żył Enosz po urodzeniu Kenana osiemset piętnaście lat i zrodził synów i córki. [11] »A były wszystkie dni Enosza dziewięćset pięć lat, gdy umarł. [12] »I żył Kenan siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela. [13] »I żył Kenan po urodzeniu się Mahalalela osiemset czterdzieści lat i zrodził synów i córki. [14] »A były wszystkie dni Kenana dziewięćset i dziesięć lat, gdy umarł. [15] »I żył Mahalalel sześćdziesiąt pięć lat, gdy urodził się Jered. [16] »I żył Mahalalel po urodzeniu Jereda osiemset trzydzieści lat i urodzili się synowie i córki. [17] »A były wszystkie dni Mahalalela osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, gdy umarł. [18] »I żył Jered sto sześćdziesiąt dwa lata, gdy urodził się Chanoch. [19] »I żył Jered po urodzeniu się Chanocha osiemset lat i urodzili się synowie i córki. [20] »A były wszystkie dni Jereda dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, gdy umarł. [21] »I żył Chanoch sześćdziesiąt pięć lat, gdy urodził się Metuszelach. [22] »I postępował Chanoch z Bogiem po urodzeniu się Metuszelacha jeszcze trzysta lat i urodzili się synowie i córki. [23] »A były wszystkie dni Chanocha trzysta sześćdziesiąt pięć lat. [24] »I tak postępował Chanoch z Bogiem, aż nie było go, bo zabrał go Bóg. [25] »I żył Metuszelach sto osiemdziesiąt siedem lat, gdy urodził się Lemech. [26] »I żył Metuszelach po urodzeniu Lemecha siedemset osiemdziesiąt dwa lat i urodzili się synowie i córki. [27] »A były wszystkie dni Metuszelacha dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat, gdy umarł. [28] »I żył Lemech sto osiemdziesiąt dwa lat i urodził się syn. [29] »I nazwał imię jego Noach, mówiąc: – Ten pocieszy nas w pracy naszej i w trudach rąk naszych na ziemi, którą przeklął Bóg. [30] »I żył Lemech po urodzeniu Noacha pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i urodzili się synowie i córki, [31] »A były wszystkie dni Lemecha siedemset siedemdziesiąt siedem lat, gdy umarł. [32] »I był Noach w wieku pięciuset lat, gdy urodzili się Noachowi: Szem, Cham i Jafet. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl