Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Noacha: – Wnijdź ty i wszystek dom twój do arki, gdyż ciebie widziałem sprawiedliwego w obliczu moim w pokoleniu tym. [2] »Z wszelkiego bydła czystego zabierzesz z sobą siedem i siedem – samca i samicę, a z bydła, które nie jest czyste, po dwoje – samca i samicę. [3] »Także z ptactwa nieba po siedem par: samca i samicę, by zachować potomstwo na powierzchni całej ziemi. [4] »Gdyż po dniach jeszcze siedmiu ja zeszlę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i zgładzę wszelką istotę, którą stworzyłem, z powierzchni ziemi. [5] »I uczynił Noach podług wszystkiego, jak przykazał mu Wiekuisty. [6] »A Noach miał sześćset lat, gdy nastał potop wód na ziemię. [7] »I wszedł Noach i synowie jego i żona jego i żony synów jego z nim do arki, przed wodam i potopu (uchodząc). [8] »Z bydła czystego i z bydła, które nie jest czyste, i z ptactwa i z wszystkiego, co roi się na ziemi. [9] »Parami weszło do Noacha do arki: samiec i samica, jak przykazał Wiekuisty Noachowi. [10] »I stało się po siedmiu dniach, że wody potopu były na ziemi. [11] »W roku sześćsetnym życia Noacha, w miesiącu drugim, w siedemnastym dniu miesiąca, w dniu tymże trysnęły wszelkie źródła otchłani bezmiernej a upusty niebios rozwarły się. [12] »I był deszcz na ziem i przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. [13] »Właśnie w dniu tymże wszedł Noach i Szem i Cham i Jafet, synowie Noacha, i żona Noacha i trzy żony synów jego z nimi do arki. [14] »Oni i wszelkie zwierzę według rodzaju swego i wszelkie bydło według rodzaju swego i wszelki płaz, pełzający po ziemi, według rodzaju swego i wszystko latające według rodzaju swego, wszelkie ptactwo, wszystko skrzydlate. [15] »I tak weszło do Noacha do arki po dwoje z wszelkiego ciała, w którym był dech życia. [16] »A wchodzące, samiec i samica z każdego stworzenia weszły, jak przykazał mu Bóg. I zamknął Wiekuisty za nim. [17] »I był potop czterdzieści dni na ziemi i wzbierały wody i uniosły arkę i uniosła się nad ziemią. [18] »I wzmogły się wody i wezbrały bardzo na ziemi i pływała arka po powierzchni wód. [19] »A wody wzmagały się bardzo a bardzo na ziemi i pokryły się wszystkie góry wysokie, które były pod całym niebem. [20] »Piętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody i zakryte zostały góry. [21] »Tedy zginęło wszelkie ciało, poruszające się na ziemi: z ptactwa i z bydła i ze zwierza i z wszelkiego płazu, pełzającego na ziemi, i wszyscy ludzie. [22] »Wszystko, które miało tchnienie ducha żywota w nozdrzach swych, z wszystkiego, co na lądzie było, zmarło. [23] »I zgładził (potop) wszelką istotę, która była na powierzchni ziemi, od człowieka do bydła, do płazu i do ptactwa nieba: i zgładzone zostało z ziemi. A został tylko Noach i co było z nim w arce. [24] »I wzmagały się wody na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni. 
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl