Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Więc wspomniał Bóg na Noacha i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i powiódł Bóg wiatr nad ziemią i spoczęły wody. [2] »I zawarły się źródła otchłani i upusty niebios i zatamowany był deszcz z nieba. [3] »I ustępowały wody z nad ziemi, idąc i wracając (falując) i opadły wody po upływie stu pięćdziesięciu dni. [4] »I spoczęła arka w miesiącu siódmym w siedemnastym dniu miesiąca na górach Ararat. [5] »A wody wciąż szły i wracały, aż do miesiąca dziesiątego; w dziesiątym (miesiącu) w pierwszym (dniu) tegoż miesiąca widoczne były szczyty gór. [6] »I stało się po upływie czterdziestu dni, że otworzył Noach okno arki, które zrobił, [7] »i wysłał kruka, ale ten latał, wylatując i wracając, aż do wyschnięcia wód z ziemi. [8] »Tedy wysłał gołębicę od siebie, aby zobaczyć, czy zmniejszyły się wody na powierzchni ziemi. [9] »Ale nie znalazła gołębica miejsca spoczynku dla stopy nogi swej, więc wróciła do niego do arki; gdyż woda była jeszcze na powierzchni całej ziemi; i wyciągnął rękę swą i zabrał ją i wniósł ją do siebie do arki. [10] »I przeczekał jeszcze siedem dni następnych i znów wysłał gołębicę z arki. [11] »I wróciła do niego gołębica w czasie wieczora a oto liść oliwny zerwany w dziobku jej; tedy poznał Noach, że ubyły wody ze ziemi. [12] »I przeczekał jeszcze siedem dni następnych i wysłał gołębicę, ale więcej nie wróciła do niego nadal. [13] »I stało się w sześćset pierwszym roku, pierwszego (dnia) pierwszego miesiąca, że wysychały wody ze ziemi, więc odsunął Noach nakrycie (dach) arki i spojrzał a oto osychała powierzchnia ziemi. [14] »A w miesiącu drugim w dwudziestym siódmym dniu miesiąca wyschła ziemia. [15] »Tedy przemówił Bóg do Noacha, rzekłszy: [16] »Wyjdź z arki, ty i żona twa i synowie twoi i żony synów twych z tobą. [17] »Wszystkie zwierzęta, które (są) z tobą, z wszelkiego ciała, z ptactwa i z bydła i z wszelkiego robactwa, pełzającego po ziemi, niech wyjdą z tobą i roją się na ziemi i rozrodzą się i mnożą się na ziemi. [18] »Więc wyszedł Noach i synowie jego i żona jego i żony synów jego z nim. [19] »Wszelkie zwierzę, wszelkie robactwo i wszelkie ptactwo; wszystko, co pełza po ziemi, według rodów swych, wyszło z arki. [20] »I zbudował Noach ołtarz Wiekuistemu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył całopalenie na ołtarzu. [21] »I wchłaniał Wiekuisty zapach miły i rzekł w sercu swym: – Już więcej nie przeklnę nadal ziemi gwoli człowiekowi, bo zamysł serca człowieka zły jest od młodości jego, i więcej nie zabiję nadal wszelkiego życia, jak uczyniłem. [22] »Nadal po wszystkie dni istnienia ziemi zasiew i żniwo, i mróz i skwar, i lato i zima, i dzień i noc nie ustaną. 
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl