Teksty » Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 14
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądra niewiasta buduje dom swój; ale go głupia rękami swemi rozwala. [2] »Kto chodzi w szczerości swojej, boi się Pana; ale przewrotny w drogach swoich gardzi nim. [3] »W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich. [4] »Gdzie niemasz wołów, żłób jest próżny; ale siłą wołów mnoży się obfitość zboża. [5] »Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo. [6] »Naśmiewca szuka mądrości, a nie znajduje; ale umiejętność roztropnemu jest snadna. [7] »Idź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności. [8] »Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada. [9] »Każdy głupi nakrywa grzech, a między uprzejmymi mieszka przyjaźń. [10] »Serce każdego uznaje gorzkość duszy swojej, a do wesela jego nie przymięsza się obcy. [11] »Dom niezbożnych zgładzony będzie; ale przybytek cnotliwych zakwitnie. [12] »Zda się pod czas droga być prosta człowiekowi; wszakże dokończenie jej jest drogą na śmierć. [13] »Także i w śmiechu boleje serce, a koniec wesela bywa smutek. [14] »Drogami swemi nasyci się człowiek przewrotnego serca; ale się go chroni mąż dobry. [15] »Prostak wierzy każdemu słowu; ale ostrożny zrozumiewa postępki swoje. [16] »Mądry się boi, i odstępuje od złego; ale głupi dociera, i śmiałym jest. [17] »Porywczy człowiek dopuszcza się głupstwa, a mąż złych myśli w nienawiści bywa. [18] »Głupstwo prostacy dziedzicznie trzymają; ale ostrożni bywają koronowani umiejętnością. [19] »źli się kłaniają przed dobrymi, a niepobożni stoją u drzwi sprawiedliwego. [20] »Ubogi bywa i u przyjaciela swego w nienawiści; ale wiele jest tych, którzy bogatego miłują. [21] »Bliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest. [22] »Izali nie błądzą, którzy wymyślają złe? a miłosierdzie i prawda należy tym, którzy wymyślają dobre. [23] »W każdej pracy bywa pożytek; ale gołe słowo warg tylko do nędzy służy. [24] »Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem. [25] »Świadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi. [26] »Kto się boi Pana, ma ufanie mocne; a synowie jego ucieczkę mieć będą. [27] »Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci. [28] »W mnóstwie ludu jest zacność królewska; ale w trosze ludu zniszczenie hetmana. [29] »Nierychły do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje głupstwo. [30] »Serce zdrowe jest żywotem ciała; ale zazdrość jest zgniłością w kościach. [31] »Kto ciemięży ubogiego, uwłacza stworzycielowi jego; ale go czci, kto ma litość nad ubogim. [32] »Dla złości swojej wygnany bywa niepobożny; ale sprawiedliwy nadzieję ma i przy śmierci swojej. [33] »W sercu mądrego odpoczywa mądrość, ale wnet poznać, co jest w sercu głupich. [34] »Sprawiedliwość wywyższa naród; ale grzech jest ku pohańbieniu narodów. [35] »Król łaskaw bywa na sługę roztropnego; ale się gniewa na tego, który mu hańbę czyni. 
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikisourceOpis prezentowanego tekstu: Tekst Biblii Gdańskiej z Wikisource.