Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza 6:20