Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka 5:8