Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa 3:15