Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Izajasza 49:11