Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Mateusza 25:42