Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza 24:3