Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Łukasza 19:40