Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza 16:6