Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 13:10