Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Łukasza 21:21