Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 7:22