Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 6:5