Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza 38:16