Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela 15:8