Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 57:19