Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 13:15