Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik 16:18